Kom ook naar de ouderavond over jongerencultuur

Hoe hebben we als ouders en als docenten invloed op wat er bij de pubers speelt? 
In onze visie spreken we uit dat we met ouders de verbinding zoeken tussen het onderwijs op school en de (geloofs-) opvoeding thuis. Daarom nodigen we u graag uit voor een ouderavond over jongerencultuur.
“We worden geraakt door de gebrokenheid en geestelijke nood in de levens van jongeren. Jongeren worstelen met eenzaamheid, psychische problemen, onveiligheid, armoede en kennen God vaak niet persoonlijk.” Dit citaat is afkomstig van de website van Jonathan en Janine Pellegrom, jongerenwerkers in Rotterdam. Deze nood en gebrokenheid raakt ook onze jongeren en uw kind (eren).

Op 11 april 2023 komt Jonathan op de GSR om met u en ons van gedachten te wisselen over de huidige jongerencultuur. Jonathan Pellegrom is teamleider van Youth for Christ Rotterdam, spreker en auteur. Al ruim 12 jaar werkt hij met straatjongeren in Rotterdam en is hij betrokken bij kerkelijk jeugdwerk, jeugdzorg en pleegzorg. Samen met Corine Zonnenberg schreef hij het boek (P)ubergeschikt (yfc.nl).
Van harte welkom om hierbij aanwezig te zijn. We kijken er naar uit om met elkaar in gesprek te gaan!
Aanmelden voor deze avond kan via deze link.
Datum: dinsdag 11 april 2023
Tijdstip: 19.30 uur (inloop vanaf 19.15 uur) – 21.00 uur
Locatie: GSR Rotterdam.