Welke opleiding past bij jou?

Op de GSR Rijswijk kun je de opleidingen vmbo, havo en vwo volgen. Deze bieden verschillende richtingen en profielen. Welke opleiding past bij jouw talenten?

Vmbo

Op onze school kun je kiezen uit deze richtingen:

  • Basis beroepsgerichte Leerweg (bbl) profiel economie & ondernemen
  • Kader beroepsgerichte Leerweg (kbl) profiel economie & ondernemen
  • Theoretische leergang (tl) profielen economie, techniek, zorg & welzijn, landbouw

Vanaf het schooljaar 2024-2025 is het mogelijk om de gehele opleiding van vmbo-bb en vmbo-bk te volgen.

Havo en vwo

In Rijswijk kun je klas 1 t/m 3 (de onderbouw) van havo/vwo volgen. Na het derde leerjaar stroom je door naar GSR Rotterdam of naar een andere middelbare school. In Rotterdam kun je de bovenbouw van havo en vwo volgen en kies je één van de volgende profielen:

  • Cultuur & Maatschappij
  • Economie & Maatschappij
  • Natuur & Gezondheid
  • Natuur & Techniek

Op onze school zijn er lwoo-mogelijkheden. Heb je hier vragen over? Mail je vragen naar onze school en dan gaan we hierover in gesprek.

Op dit moment hebben wij een brede brugklas, dit betekent een brugklas met leerlingen van vmbo basis en kader en een brugklas met leerlingen vmbo-tl, havo en vwo. 

Flexonderwijs

Iedere leerling is uniek, gebruikt een eigen manier van leren en heeft persoonlijke uitdagingen en belemmeringen. Daarom maatwerk is in onderwijs belangrijk. Op de GSR bekijken we wat elke leerling nodig heeft om te kunnen leren. Lessen zijn activerend opgezet en houden rekening met de verschillen tussen leerlingen.

Om nog beter individueel maatwerk te bieden, werkt de GSR met flexonderwijs. Deze organisatievorm biedt meer ruimte aan het unieke van iedere leerling en geeft hem of haar invloed op de eigen ontwikkeling. Heeft een leerling bijvoorbeeld hulp nodig bij een bepaald vak? Dan kan hij/zij op eigen verzoek of op verzoek van de mentor/docent zich inschrijven voor een vakles. Deze vakles is er voor extra ondersteuning.

Zij-instromer

Zit jij nu op een andere middelbare school en wil je graag naar de GSR? Bekijk deze pagina, hier staat alle informatie.

Lestijden

(vanaf schooljaar 2023-2024 werken we met dit rooster)

08.45 – 09.25 uur mentor-/vakles
09.30 – 10.30 uur kernles
10.45 – 11.45 uur kernles
11.50 – 12.50 uur kernles
13.20 – 14.20 uur kernles
14.25 – 15.25 uur kernles
15.30 – 16.30 uur inspiratie-/kernles