GSR. Kwaliteit, een continu proces

De samenleving verandert, het onderwijs ook. Bij de GSR is daarom veel aandacht voor kwaliteitszorg. Hoe we dat invullen?

  • We beschrijven onze doelen met ons onderwijs en de organisatie ervan in ambitiekaarten en onze werkwijzen in kwaliteitskaarten.
  • De manier waarop we de leerstof aanbieden en toetsen zodat de leerlingen de leerdoelen kunnen halen, beschrijven we voor elke vaksectie in vakwerkplannen.
  • Docenten houden hun kennis en vaardigheden op peil en leren steeds bij via trainingen en opleidingen en van elkaar.
  • Jaarlijks zijn er interne scholingsmomenten met medewerking van eigen collega’s en externe trainers/opleiders.
  • De mentoren en vakdocenten begeleiden de leerlingen bij hun leerproces en schakelen eventueel extra deskundigheid in als dat nodig is.
  • Er is periodiek onderzoek naar de kwaliteit van ons onderwijs en de tevredenheid van leerlingen, ouders en medewerkers. Via scholenopdekaart.nl en onderwijsinspectie.nl vergelijken we de kwaliteit van onze school met die van andere.
  • Nieuwe docenten ‘gooien we niet in het diepe’ maar geven we persoonlijke begeleiding in hun nieuwe werkomgeving. Medewerkers kunnen ook een persoonlijk coachingstraject starten.
  • Docenten in opleiding kunnen stagelopen, ze worden begeleid door een ervaren collega.