GSR. Dé christelijke middelbare school in Rotterdam en Rijswijk

De GSR is een christelijke middelbare school met een locatie in Rotterdam en Rijswijk. Een school waar de leerling mag zijn wie hij/zij is en worden wie hij/zij wilt. Ieder kind is uniek en daarom kijken we als school met de ouder wat hij/zij nodig heeft om te groeien, te bloeien en te leren.

We zijn een christelijke school, dat is geen etiket, maar we hebben een uitgesproken identiteit. Dat zie je aan onze kernwaarden, woorden die bepalen waar we voor staan: nieuwsgierigheid, resultaat, geloof delen en liefde. Ons geloof leeft en dat merken we op iedere schooldag. We hebben hart voor elkaar en bieden ruimte om te leren van fouten. Tegelijk zijn we ambitieus, we halen het beste uit elkaar en durven grenzen te verleggen.

We helpen onze leerlingen om kennis en vaardigheden te ontwikkelen en hun eigen talenten te ontdekken en ontplooien, in een veilige omgeving. Dat vormt hen als mens, maar ook als christen. Wij werken als school graag nauw samen met de ouders, want samen gaan we voor hetzelfde doel: dat het kind betekenis heeft in de samenleving, vandaag en morgen!

Een stukje geschiedenis

In de jaren 50 van de vorige eeuw hebben ouders in de regio Rotterdam diverse gereformeerde middelbare scholen gesticht. Die waren nauw verbonden met de plaatselijke Gereformeerde kerken vrijgemaakt (GKV). Dankzij het werk van de pioniers en hun opvolgers groeiden de scholen. Zij legden de basis waar de GSR nu op voortbouwt. Die afkorting staat voor Gereformeerde Scholengemeenschap Randstad en is in de jaren 90 ingevoerd voor de gefuseerde scholen in Rotterdam en Rijswijk. Inmiddels heeft de school een breed christelijke achterban.