Missie en visie

Missie (= waar we voor staan)

De GSR is een school voor en door christenen waar leerlingen voortgezet onderwijs volgen op het niveau dat bij ze past. Als schoolgemeenschap delen we het geloof in God de Vader, zijn Zoon Jezus Christus en de Heilige Geest. We leren en leven bij een open Bijbel. Als mensen zijn we geschapen naar Gods beeld en geroepen om Jezus na te volgen. Vanuit die overtuiging helpen we leerlingen om kennis op te doen, vaardigheden te ontwikkelen, talenten te ontplooien en oog te krijgen voor de wereld om ons heen. Zo vormen we op school een brug naar een vervolgopleiding én een toekomstige plek in de samenleving. Een positie waar de jongeren van betekenis zijn voor de maatschappij.

Visie (= waar we voor gaan)

Christenen zijn van betekenis in onze samenleving, waar God steeds meer uit beeld raakt. Daarom is het belangrijk dat er telkens nieuwe generaties christenen hun plek innemen in de maatschappij. Toegerust om verschil te maken: thuis, in de kerk, op het werk en in alle andere posities in de samenleving. De GSR draagt daaraan bij d or tieners hoogwaardig onderwijs op maat te bieden in een fijne en veilige leeromgeving waar de Bijbel opengaat, zodat leerlingen met extra bagage kunnen doorstuderen in het mbo, hbo en wo.

Ons vertrekpunt? In onderwijs en onderlinge omgang delen medewerkers en leerlingen hun levende christelijk geloof. Ze ondersteunen en inspireren elkaar zodat leerlingen gevormd worden tot zelfstandige en betekenisvolle burgers in de samenleving van nu en straks. Met het ‘flexonderwijs’ sluiten we aan op het individuele niveau van de leerling en inspireren en ondersteunen de leerlingen elkaar. Met eventuele extra ondersteuning en uitdaging kan elke leerling groeien en bloeien in een schoolklimaat waar iedereen oog én

hart heeft voor elkaar.

Als organisatie leren we zelf ook. Docenten en ondersteunende collega’s geven en ontvangen feedback, in een vertrouwde, open sfeer. Met ouders zoeken we de verbinding tussen het onderwijs op school en de (geloofs-) opvoeding thuis. Met andere christelijke scholen versterken we de vormgeving van onze identiteit, met maatschappelijke partners de aansluiting bij de praktijk. Om de school toekomstbestendig te houden bereiden we ons voor op nieuwbouw. Een veilige, inspirerende en moderne leeromgeving met optimale faciliteiten om les te geven én les te krijgen.

Kernwaarden (= hierop zijn we aanspreekbaar)

  • Nieuwsgierigheid: Onderwijs is een ontdekkingsreis en tijdens die tocht staan we samen open voor vernieuwing. We dagen elkaar uit om op zoek te gaan naar kennis, talenten, vaardigheden en wijsheid. Onderweg genieten we vol verwondering van al het mooie dat God de wereld in de schepping heeft gegeven.
  • Resultaat: Elkaar inspireren tot goede prestaties, dat laat talenten bloeien. Daarom zetten we ons volledig in voor goede lessen waarin iedereen op het eigen niveau het maximale leert. Optimale resultaten horen daarbij, net als een geoliede schoolorganisatie.
  • Geloof delen: Elke schooldag spreken wij met elkaar over God, luisteren we eerbiedig naar de Bijbel en leren we met elkaar wat christen-zijn inhoudt in de samenleving en de wereld. Ook op school leven we in afhankelijkheid van God en dat spreken we dagelijks uit in onze gebeden.
  • Liefde: Gods liefde voor ons geven we door! We hebben oog voor elkaars belangen, scheppen onderling een veilig en eerlijk klimaat, hebben hart voor de ander en staan klaar voor elkaar. Vanuit Gods genade zoeken we naar vergeving, altijd.