GSR. Veiligheid voor alles

Een veilige schoolomgeving is dé voorwaarde om je als leerling te ontwikkelen. De GSR creëert daarom een klimaat waarin iedereen gezien, gekend en erkend wordt. Dat dit lukt bewijst het certificaat ‘Veilige School’ dat de locatie Rotterdam heeft ontvangen van de gemeente Rotterdam. De GSR heeft een Schoolveiligheidsplan dat aangeeft hoe we veiligheid vormgeven.

Vertrouwenspersonen

Zijn er klachten over pesten, seksueel / fysiek geweld, machtsmisbruik of andere onveilige situaties? Leerlingen (en/of ouders) kunnen terecht bij een extern vertrouwenspersoon. Zij geven jaarlijks voorlichting aan onze brugklasleerlingen. De twee vertrouwenspersonen zijn:

Mw. E.C. van der Meer-Geerds
esther@geerds.nl

Dhr. A. van der Lugt
adrianusvanderlugt@gmail.com

Aanvullende contactgegevens zijn te vinden op het ouderportaal van de school. Klik hier om in te loggen.