GSR

De GSR is een school “voor en door christenen”, mensen die met elkaar verbonden zijn in het christelijke geloof. Basis van het onderwijs is dat onze school de Bijbel aanvaardt als het geïnspireerde en gezaghebbende Woord van God. Dat is de grond voor ons denken en doen. Onze school heeft een uitgesproken eigen identiteit. Dat zie je aan onze kernwaarden, woorden die bepalen waar we voor staan: nieuwsgierigheid, resultaat, geloof delen en liefde. Christelijk onderwijs stelt extra eisen aan docenten en andere medewerkers. Ze praten er met elkaar over en denken na over de manier waarop ze hun geloof invullen in hun eigen vak of functie. Hun ‘christen zijn’ herkenbaar is, iedere dag.

Kinderen zijn een geschenk van God. Ouders zijn geroepen om voor ze te zorgen en ze op te voeden als geliefde kinderen van Hem. De school draagt bij aan deze christelijke opvoeding door te werken op dezelfde basis als de ouders thuis. Zo helpen we kinderen samen bij hun groei. De GSR werkt samen met andere scholen aan de versterking van de christelijke identiteit in het onderwijs. Dit is bijvoorbeeld zichtbaar in de dagopeningen waarmee docenten dagelijks met de leerlingen in gesprek gaan over een gedeelte uit de Bijbel.

Gebedsgroep

Op elke eerste dinsdagochtend van de maand (09.00 uur) komt er een gebedsgroep bijeen in de gebedsruimte van de GSR Rotterdam. Er wordt gebeden voor de leerlingen, ouders en personeel van de GSR en je bent van harte welkom om mee te bidden. Wil je meebidden of een gebedspunt doorgeven? Mail gerust of stop een briefje in de brievenbus bij de gebedsruimte (B1).

Een stukje geschiedenis

In de jaren 50 van de vorige eeuw hebben ouders in de regio Rotterdam diverse gereformeerde middelbare scholen gesticht. Die waren nauw verbonden met de plaatselijke Gereformeerde kerken vrijgemaakt (GKV). Dankzij het werk van de pioniers en hun opvolgers groeiden de scholen. Zij legden de basis waar de GSR nu op voortbouwt. Die afkorting staat voor Gereformeerde Scholengemeenschap Randstad en is in de jaren 90 ingevoerd voor de gefuseerde scholen in Rotterdam en Rijswijk. Inmiddels heeft de school een breed christelijke achterban.