Welke opleiding past bij jou?

Op de GSR Rotterdam kun je de opleidingen vmbo, havo, atheneum en gymnasium volgen. Deze bieden verschillende richtingen en profielen. Welke opleiding past bij jou?

Vmbo

Houd je ervan dingen te doen en praktisch bezig te zijn? Dan is het vmbo wat voor jou. Het vmbo is een mooie 4-jarige opleiding waarmee jeaan je toekomst werkt.

Op het vmbo van de GSR kun je drie richtingen doen:

  • basis beroepsgerichte leerweg (bb)
  • kader beroepsgerichte leerweg (kb)
  • theoretische leerweg (tl)

Naast de theorievakken krijg je richting de bovenbouw steeds meer praktijk. Bij de theoretische leerweg (tl) heb je meer theorie dan praktijk. Wel bieden we een praktijkgericht programma in de bovenbouw.

Op de verschillende niveaus bieden we leerwegondersteunend onderwijs (lwoo) aan. Er is extra aandacht voor rekenen en taal en de groepsgrootte van de basiskaderklas is beperkt. Ook is er aanvullende begeleiding vanuit de leerlingondersteuning.

Basis en kader

Bij bb en kb hebben we het leuke profiel economie & ondernemen met veel praktijklessen. Hierbij leer je bijvoorbeeld commerciële werkzaamheden uitvoeren, service verlenen,voorraad beheren en bestellen en klantvriendelijk communiceren. Je maakt uit alle vakken die er op het vmbo zijn een bepaalde keuze, en die keuze vormt jouw profiel. In de bovenbouw van het vmbo doe je veel opdrachten binnen én buiten de school (voor een echte opdrachtgever). We werken samen met mboscholen, bedrijven en instellingen uit de omgeving. Zo bereid je je goed voor op het vervolgonderwijs en zoek je uit welk beroep je leuk vindt.

Theoretische leerweg

Bij vmbo tl bereid je je voor op de bovenbouw waar je kunt kiezen uit theorievakken met één van de volgende praktijkgerichte programma’s als schoolexamenvak:

  • zorg & welzijn, met o.a. gezondheidszorg, leefstijlondersteuning, sport en bewegen, pedagogisch werken en onderwijs en dienstverlening
  • economie & ondernemen, meto.a. handel, vervoer en opslag, zakelijke- en niet zakelijke dienstverlening
  • technologie & toepassing, met o.a. ICT, industrie, culturelecreativiteit, innovatief creativiteit

Je doet veel opdrachten binnen én buiten de school (voor een echte opdrachtgever). We werken samen met mboscholen, bedrijven en instellingen uit de omgeving. Zo bereid je je goed voor op het vervolgonderwijs en zoek je uit welk beroep je leuk vindt.

Als je na tl de havo wilt doen, zorgen we voor een goede aansluiting.

Nieuw: Theoretische leerweg (tl) met praktijkgericht programma zorg & welzijn, economie & ondernemen. Klik hier voor meer informatie.

Havo

Vind je leren leuk en niet moeilijk? Dan is de 5-jarige havo op de GSR misschien wat voor jou. Je ontdekt wat jouw talenten zijn en krijgt de kans om je daarin te ontwikkelen. Tijdens de vaklessen kun je werken aan wat je nog moeilijk vindt of waarin je je verder wil verdiepen.

In Rotterdam kun je de volledige havo-opleiding volgen. In de bovenbouw van deze opleidingen kies je één van de volgende profielen:

  • Cultuur & Maatschappij
  • Economie & Maatschappij
  • Natuur & Gezondheid
  • Natuur & Techniek

Wil je meer praktijk tijdens je havo-opleiding? In de bovenbouw kun je een praktijkgericht vak kiezen (maatschappij of techniek), dan ga je concreet aan het werk met een opdracht voor een echte opdrachtgever. Wil je uitblinken in Engels of Duits? Volg dan Cambridge Engels (English Advanced) of Goethe Duits en ontvang een certificaat. Na de havo kun je een hbo-opleiding kiezen. Je kunt ook doorstromen naar het vwo.

Atheneum en gymnasium

Leer je makkelijk en begrijp jij de stof snel? Dan is het 6-jarige vwo wat voor jou. Op het vwo krijg jij meer vakken, waardoor het misschien mogelijk is om later dokter te worden. Je kunt ook een extra taal volgen, bijvoorbeeld een van de klassieke talen (Latijn/Grieks). Zo leer je analytisch naar een taal te kijken.

Je leert op het vwo kritisch te kijken naar de wereld om je heen, bijvoorbeeld door te leren hoe je onderzoek doet. Hoe zorg je ervoor dat jij het juiste antwoord krijgt op een door jou gestelde onderzoeksvraag? Je oefent hier al mee vanaf de brugklas. En o ja, natuurlijk kun je ook je Goethe- of Cambridge (Duits of Engels) certificaat halen. Genoeg uitdaging dus! Atheneum en gymnasium bereiden je voor om te studeren aan een hogeschool of universiteit.

Flexonderwijs

Jij bent uniek en hebt een eigen manier van leren. Wij geloven daarom in onderwijs dat op jou is afgestemd: flexonderwijs. Dit betekent dat jouw dag is ingepland met kernlessen van 60 minuten. Daarnaast is er ruimte voor vaklessen en mentorlessen. Met je mentor ga je aan de slag met jouw kwaliteiten en vragen zoals: wat vind ik leuk, waar heb ik hulp bij nodig? Die hulp krijg je tijdens een vakles. Zo is het onderwijs op jou afgestemd.