Aanmelden schooljaar 2024-2025

Wilt u kind naar onze locatie in Rijswijk? Mail dan het ingevulde- én ondertekende aanmeldformulier naar: aanmeldingrijswijk@gsr.nl. 

Als uw kind naar de locatie Rotterdam wil volgend jaar, mail dan het ingevulde én ondertekende aanmeldformulier naar: aanmeldingrotterdam@gsr.nl. 

U kunt het aanmeldformulier ook per post sturen of afgeven bij de administratie van onze school. 

Belangrijke informatie

 • U kunt uw kind aanmelden op het moment dat u een definitief schooladvies heeft ontvangen van de basisschool.
  • Voor Rotterdam is de aanmeldperiode van 18 maart t/m 1 april 2024.
  • Voor Rijswijk is de aanmeldperiode 18 maart t/m 31 maart 2024.
 • Het volledig ingevulde en ondertekende formulier gemaild worden naar één van de bovenstaande e-mailadressen. Voeg hierbij ook het OT-formulier en eventuele andere formulieren die van belang zijn.
 • Binnen maximaal zes weken wordt een besluit genomen over de definitieve toelating.
 • Op de GSR Rotterdam en Rijswijk is er geen sprake van een loting.
 • Heeft uw kind een specifieke zorgvraag, dan bent u nu al welkom om de aanmelding door te nemen.
 • Wil je zij-instromen naar onze middelbare school? Die kan gedurende het hele schooljaar binnenkomen. Meer informatie over zij-instromen vind je hier.

Toelating en toelichting bij aanmelden

 • Bij plaatsing is het advies van de basisschool voor ons doorslaggevend. Bij een dubbel schooladvies (bijvoorbeeld vmbo/havo, havo/vwo) dan plaatsen wij het kind op het hoogste niveau, tenzij u als ouder anders aangeeft.
 • We vinden het belangrijk dat ouders/verzorgers bewust voor de GSR kiezen vanwege de christelijke identiteit, zoals omschreven in de missie en visie. We vragen bij aanmelding daarom of u bent aangesloten bij een christelijke geloofsgemeenschap, of u Bijbellezen en gebed als belangrijke activiteiten zien in de geloofsopvoeding.