Ontdek de GSR tijdens de informatiebijeenkomst

Natuurlijk wil je als ouder(s) een kijkje nemen op de toekomstige school van je dochter of zoon. Daarom is er jaarlijks een informatiebijeenkomst. Deze vindt plaats in de avonduren en geeft in kort bestek informatie over onze school. Denk hierbij aan o.a. onze identiteit, ons (flex)onderwijs, mentoraat en leerlingbegeleiding.

De informatieavonden voor het nieuwe schooljaar zijn inmiddels geweest. Je bent als ouder(s) ook welkom tijdens de GSR-Experience voor de leerlingen. Daar is een apart (synchroon lopend) ouderprogramma. Heb je vragen? Je kunt altijd telefonisch of per mail contact opnemen of je vragen stellen tijdens ons Open Huis.

 

Er is ook een Open Huis en voor kinderen uit groep 8 zijn er Open Lesmiddagen.