Ontdek de GSR tijdens de informatiebijeenkomst

Natuurlijk wil je als ouder(s) een kijkje nemen op de toekomstige school van je dochter of zoon. Daarom is er jaarlijks een informatiebijeenkomst. Deze vindt plaats in de avonduren en geeft in kort bestek informatie over onze school. Denk hierbij aan o.a. onze identiteit, ons (flex)onderwijs, mentoraat en leerlingbegeleiding. Na een plenaire start is er de mogelijkheid om gericht op je eigen wensen een keuzeprogramma te volgen. Dit zijn minipresentaties over een bepaald onderwerp, bijvoorbeeld onderwijskwaliteit en ‘welke zorg biedt de GSR’.

De informatieavonden in zowel Rotterdam als Rijswijk zijn inmiddels geweest, volgend jaar organiseren we weer nieuwe informatieavonden.

Je bent als ouder(s) ook welkom tijdens de GSR-Experience. Daar is een apart (synchroon lopend) ouderprogramma.

Heb je vragen? Je kunt altijd telefonisch of per mail contact opnemen of je vragen stellen tijdens ons Open Huis.