Nieuwe schoolreglementen

Afgelopen periode is er werk gemaakt van de herziening van de leerlingstatuten. Hierbij zijn zowel docenten als leerlingen uit de verschillende afdelingen betrokken geweest en heeft er intensieve samenspraak plaatsgevonden met de MR.

De statuten waren aan vernieuwing toe, omdat op de GSR op allerlei gebieden de nodige ontwikkeling heeft plaatsgevonden. Daarbij gaf het ook de mogelijkheid om naar andere relevante documenten te verwijzen binnen het nieuwe reglement, zodat er niet op verschillende plaatsen gezocht hoeft te worden om duidelijkheid te krijgen over afspraken die we met elkaar gemaakt hebben. Omdat de rechten en plichten van leerlingen direct verbonden zijn met die van het personeel, zijn de leerlingstatuten opgenomen in de nieuwe schoolreglementen. Het resultaat hiervan kunt u hier inzien..

De nieuwe schoolreglementen zullen jaarlijks geëvalueerd worden en waar nodig aangepast. Voor komend schooljaar is dit bijvoorbeeld o.a. nodig vanwege de aangepaste lessentabel.