Leerlingbegeleiding: je staat er niet alleen voor

Van groep 8 naar de middelbare school, dat is een grote stap. Met de leerlingondersteuning van de GSR geven we jou de ondersteuning die je nodig hebt. Hoe?

Mentor

Elke klas heeft een eigen mentor, jouw aanspreekpunt op school. Hij of zij legt uit hoe alles gaat op school en houdt in de gaten of het goed met je gaat. Lukt het je om aansluiting te vinden in de klas? Heb je problemen met huiswerk maken? De mentor helpt! In alle leerjaren krijg je mentorlessen, daar leer je hoe je op een middelbare school leert. Huiswerk maken, toetsen voorbereiden: we helpen je met tips en tricks.

Decanaat

Loopbaanoriëntatie, -ontwikkeling en -begeleiding (LOB) is een doorlopend proces. Dit proces bestaat uit het ontdekken wie je bent, welke mogelijkheden er zijn op het gebied van opleiding/school/een volgende stap en wat er bij jou past. Hierbij is het belangrijk dat je vanuit zelfinzicht een weloverwogen, bewuste keuze leert en kunt maken. De profiel- en studiekeuze staan centraal in het decanaat. Het decanaat biedt, in samenwerking met mentoren en docenten, LOB-lessen, persoonlijke gesprekken én organiseert verschillende voorlichtingsactiviteiten zoals excursies, (studiekeuze)workshops en beroepenmarkten om jou te helpen in dit proces.

Ondersteuningsteam

Meer hulp nodig? Het GSR ondersteuningsteam staat paraat. Een studiebegeleider helpt je met de beste manier om te studeren, bij een counselor kun je terecht met verdriet en dingen die je gespannen en onzeker maken. Je staat er niet alleen voor!

Talentcoach

Als je hoogbegaafd of bijzonder getalenteerd bent, dan biedt de GSR je extra uitdagingen. Onze talentcoaches helpen je om inspirerende uitdagingen te vinden, binnen en buiten de school.

Trainingen

De GSR biedt extra trainingen aan, bijvoorbeeld examenvreestraining. Die zijn niet altijd gratis.

Huiswerkbegeleiding

Is het lastig om thuis huiswerk te maken? Dan is huiswerkbegeleiding misschien een goede oplossing. Van maandag tot en met donderdag wordt deze in school gegeven door Lyceo (voorheen Instituut Schenkel). Let op: hier zijn kosten aan verbonden.

Lwoo

Binnen de GSR bieden we leerwegondersteunend onderwijs (lwoo). Hiervoor is een lwoo-indicatie nodig. We bieden extra aandacht voor rekenen en taal en aanvullende BPO-begeleiding. Binnen het vmbo is er een BK/LWOO-klas met een beperkte groepsgrootte met intensief mentoraat.

Over leerlingondersteuning en -begeleiding is een uitgebreide folder beschikbaar. Die vind je hier. Daarin ook aandacht voor bpo, de ondersteuningscoördinator, decanaat, hb coaching en ondersteuning bij dyslexie.