Ervaar de GSR tijdens ons Open Huis

Een keer door onze school lopen, spreken met docenten en huidige leerlingen en uitgebreid kennismaken ons onderwijs en de manier waarop we samen school zijn? Daarvoor is het Open Huis op een vrijdagavond. Het is bestemd voor ouders en leerlingen. Noteer deze data in je agenda:

Open Huis Rijswijk
Vrijdag 28 januari 2022 van 19.00-21.30 uur

Open Huis Rotterdam
Vrijdag 21 januari 2022 van 19.00-21.30 uur

Er is ook een Informatiebijeenkomst en voor kinderen uit groep 8 zijn er Open Lesmiddagen.