Alle vmbo-leerlingen geslaagd

Bijzonder om te kunnen vermelden: de leerlingen van de basis- en kaderberoepsgerichte leerweg van het vmbo zijn allemaal in één keer geslaagd voor hun examen!

Dat betekent dat dit jaar slechts drie leerlingen van onze 243 examenkandidaten zijn gezakt en dat er nog een groep(je) leerlingen is met kans van slagen door het maken van de herexamens, die inmiddels hebben plaatsgevonden. We hopen dat ook dit groepje de vlag uit mag hangen!