Praktijkgericht programma

In het vmbo doet zich een nieuwe ontwikkeling voor: praktijkgerichte programma’s in de theoretische leerweg( vmbo TL), ook het praktijkgerichte vak genoemd. Vanaf schooljaar 2024-2025 biedt de GSR drie  praktijkgerichte programma’s aan.

Wat is het praktijkgerichte programma?

Bij een praktijkgericht programma voeren leerlingen praktische, levensechte en realistische opdrachten voor opdrachtgevers (bedrijven en instellingen) binnen en buiten school. Hierdoor ervaren leerlingen hoe het eraan toe gaat in de praktijk. Zo stellen ze bijvoorbeeld een duurzame maaltijd op voor docenten die op school blijven eten of zoeken ze op verzoek van een goed doel uit hoe ze de communicatie kunnen aanpakken. Zij leren tijdens het praktijkgerichte programma ook bredere praktische vaardigheden, zoals samenwerken, presenteren, zelfstandig werken en plannen. Ze kunnen zich oriënteren op verschillende opleidingen en beroepen. Daarnaast staan vakspecifieke kennis en vaardigheden en loopbaanoriëntatie en -begeleiding (LOB) centraal.

Door vaker met deze vaardigheden aan de slag te gaan, doen leerlingen ervaringen op die de overstap naar een vervolgopleiding mbo of het havo vergemakkelijkt. De ontwikkeling van het praktijkgericht programma bevindt zich op dit moment nog in de pilotfase, maar vanaf schooljaar 2024-2025 biedt de GSR drie praktijkgerichte programma’s aan. Hieronder staat een korte uitleg van deze programma’s.

Economie en Ondernemen

In het praktijkgerichte programma E&O staat ondernemend handelen centraal. Kansen zien, kansen benutten en daarmee waarde creëren voor jezelf en anderen. Leerlingen tonen initiatief met de bril op van verbeteren en vernieuwen.

Technologie en toepassing

In het praktijkgerichte programma T&T komen leerlingen in aanraking met levensechte vraagstukken uit de praktijk, die opgelost kunnen worden met technologie. Vraagstukken worden benaderd vanuit de perspectieven producten, handelingen en kennis. Leerlingen maken en gebruiken technologische producten. Ze gebruiken hierbij voldoende kennis en verrichten een breed scala aan handelingen: onderzoeken, ontwerpen, realiseren en evalueren.

Zorg en Welzijn

Binnen het praktijkgerichte programma Z&W staat het werken met- en voor mensen centraal. Belangrijke onderwerpen binnen het praktijkgerichte programma Z&W zijn preventie en positieve gezondheid. Het programma biedt leerlingen een breed toekomstperspectief voor beroepen binnen de zorg, het onderwijs, dienstverlening, leefstijlondersteuning, sport en bewegen.

Meer weten als leerling of ouder? Neem contact op met onze decaan Hilde Spoelstra (sph@gsr.nl) of Marjolijn de Kok (kkm@gsr.nl). 

 

Bekijk de video!

 

Gezocht: nieuwe opdrachtgevers

Bent u ondernemer of als (vrijwillig) bestuurslid binnen een bepaalde organisatie/instelling/vereniging of stichting werkzaam en ziet u mogelijkheden om samen te werken?

Neem contact op met Bas van Middelkoop via 010-2862930 of pgp@gsr.nl