De GSR gaat uit van een schoolvereniging, deze vereniging is de rechtspersoon achter de GSR. Door lid te worden van de schoolvereniging bieden wij ouders en verzorgers een mogelijkheid om betrokken en ook medeverantwoordelijk te zijn bij de school. Het is voor iedereen die een kind heeft dat onderwijs volgt op de GSR (of als anders betrokkene) en de grondslag van de school onderschrijft mogelijk om lid te worden van de vereniging.

Het lidmaatschap

Door het lidmaatschap draag je bij aan het voortbestaan van de GSR. Leden van de vereniging hebben een stem in de keuzes die de school maakt. Per jaar zijn er minimaal twee ledenvergaderingen, waarin zakelijke kwesties van de school worden besproken, zoals huisvesting en de jaarrekening. Daarnaast komen er ook inhoudelijke onderwerpen aan bod, waaronder de christelijke identiteit van de GSR. Ook beslis je mee over de benoeming (en ontslag) van de bestuurder en de leden van de Raad van Toezicht. 

Je kunt lid worden als je meerderjarig bent en de grondslag van de Vereniging kan onderschrijven (artikel 4 van de statuten). De contributie voor dit lidmaatschap bedraagt 15 euro per jaar. Dit geld wordt gebruikt voor speciale doelen binnen de school en ook daarvoor kunnen leden suggesties aandragen. 

Aanmelden als lid kan door het inschrijfformulier in te vullen, zie hieronder.