Onderwijsaanbieders in Rijnmond zetten vaart achter verduurzaming

Op donderdag 12 oktober heeft Marieke Alleblas van DCMR Milieudienst Rijnmond het convenant ‘verduurzaming onderwijs’ voor de regio Rijnmond getekend met 13 onderwijsinstellingen bij de Hogeschool Rotterdam. De afspraken brengen de CO2-uitstoot van onderwijsinstellingen drastisch omlaag.

Convenant

Verschillende onderwijsaanbieders in de regio Rijnmond tekenden dit convenant om meer te doen aan duurzame energie en efficiënter om te gaan met grondstoffen, afval en water. Doel van de overeenkomst is om in de periode tot en met 2026 een reeks concrete milieuprestaties te realiseren.

Klimaatakkoord

Het huidige Klimaatakkoord op rijksniveau gaat uit van een CO2-reductie van 55% bij onderwijsinstellingen in 2030. Met het convenant verduurzaming wil de onderwijssector in de Rijnmond een voorbeeldrol vervullen op dit gebied. Het doel is deze doelstelling te verwezenlijken en zichtbaar te maken in een plan, waarbij DCMR het plan beoordeelt en monitort.

DCMR ondersteunt dit van harte. ‘Wij hebben met zijn allen een flinke klimaatopgave. Mooi dat de onderwijsinstellingen zich op deze manier inspannen om de klimaatcrisis te bestrijden. Een crisis die ook steeds meer effecten op de jeugd heeft”, aldus Marieke Alleblas.

Om dit te realiseren is de inzet van zowel bedrijven, bewoners, onderwijsstellingen als andere maatschappelijke organisaties nodig. DCMR maakte van de gelegenheid gebruik om andere onderwijsorganisaties op te roepen zich ook aan te sluiten. Men kan zich voor vragen wenden bij Michael Lezer van de DCMR.

Deelnemers

De convenantdeelnemers zijn: BOOR, Hogeschool Rotterdam, Zadkine, Lentiz Life College, Stichting onderwijsgroep Galilei, Hoornbeeck College, GSR, CVO, Scheepvaart en Transport College, Rudolf Steiner College, LMC-VO, Stichting Katholiek Voortgezet onderwijs Rotterdam en het Grafisch Lyceum. Yulius doen al mee met het Rijnmondse convenant voor zorginstellingen. Yuverta doet me aan de landelijke portefeuille-aanpak, die ook door de DCMR wordt ondersteund.