Laten we onderwijs en het bedrijfsleven met elkaar verbinden!

UITNODIGING

Binnenkort organiseren we, als werkgroep, een netwerkbijeenkomst voor onze nieuwe praktijkgerichte programma’s op het vmbo. We willen graag het praktijkgerichte programma breder onder de aandacht willen brengen binnen én buiten de school.

In de bovenbouw van vmbo-tl zijn we sinds 2021 begonnen met het geven van lessen die gekoppeld worden aan de praktijk van morgen. Vandaar ook onze slogan “Samen leren voor de praktijk van morgen in de Randstad”. Meer informatie over deze leerweg lees je op deze pagina.

Om dat te kunnen realiseren hebben wij opdrachten nodig vanuit het bedrijfsleven, overheid of instellingen binnen de Zorg & Welzijn en Economie & Ondernemen en in de toekomst ook voor de Techniek & Technologie. Er zijn diverse mensen/bedrijven/instellingen uitgenodigd voor deze bijeenkomst.

Opdrachten kunnen dingen zijn die leerlingen maken, dingen die zij gaan onderzoeken of opdrachten die zij gaan uitvoeren. In gesprek met onze netwerker zijn er dan ook vaak meerdere dingen die om te zetten zijn naar een opdracht.

De voordelen van het praktijkgerichte programma:

  • Leerlingen maken kennis met het bedrijfsleven en doen ervaring op in oplossend denken en doen;
  • Bedrijven en/of instellingen krijgen de mogelijkheid om leerlingen kennis te laten maken met hun branche en eventueel kunnen ze de opgedane ideeën/uitwerkingen meenemen naar het bedrijf.
  • Daarnaast leren de leerlingen, naast kennis en vaardigheden, meer zelfstandigheid en oplossend vermogen ter voorbereiding op het mbo of op de havo.

Vind je het leuk om hier meer van te horen en te zien? Of heb je mogelijk een opdracht die bij onze leerlingen zou passen? We komen graag met je in contact.

Bel of mail gerust: 010-2862930 of pgp@gsr.nl

Namens de werkgroep,

Bas van Middelkoop
Netwerker praktijkgerichte programma’s