Meer praktijk binnen het vmbo!

Met volle enthousiasme en de nodige spanning hebben T3-leerlingen op de GSR een geweldig 3-gangendiner georganiseerd voor docenten tijdens de ouderavond. Het was gelukkig nog net geen lockdown, zodat ze deze opdracht voor hun praktijkgerichte programma Zorg & Welzijn konden uitvoeren.

Sinds dit jaar kunnen leerlingen vanaf vmbo-tl3 op de GSR in Rotterdam een praktijkvak volgen. Door het uitvoeren van praktische en realistische opdrachten, leren de leerlingen allerlei vaardigheden. Zo moesten de leerlingen een begroting opstellen, menukaarten ontwerpen, versiering regelen, leren koken en natuurlijk docenten in stijl ontvangen. We zijn ontzettend trots op hoe de leerlingen dit gedaan hebben.

Het positieve nieuws is dat we vanaf het nieuwe cursusjaar niet alleen het praktijkgerichte vak Zorg & Welzijn aanbieden, maar ook Economie & Ondernemen. Dit geeft nog meer leerlingen de gelegenheid om praktijkervaring op te doen, wat ook past bij hun eigen toekomst en vervolgopleiding. Op deze manier kunnen we binnen het vmbo nog beter werken aan ons motto: ‘samen leren voor de praktijk van morgen in de Randstad’.

Meer weten over onze pilot nieuwe leerweg? Neem gerust contact op met Joan den Besten (afdelingsleider vmbo 2-4, bsj@gsr.nl).