Welke opleiding past bij jou?

Op de GSR Rotterdam kun je de opleidingen vmbo, havo en vwo volgen. Deze bieden verschillende richtingen en profielen. Welke opleiding past bij jouw talenten?

Vmbo

Op onze school kun je kiezen uit deze richtingen:

  • Basis beroepsgerichte Leerweg (bbl) profiel economie & ondernemen
  • Kader beroepsgerichte Leerweg (kbl) profiel economie & ondernemen
  • Theoretische leerweg (tl) profielen economie, techniek, zorg & welzijn, landbouw
Nieuw:

Theoretische leerweg (tl) met praktijkgericht programma zorg & welzijn, economie & ondernemen
Klik hier voor meer informatie.

Havo en vwo

In Rotterdam kun je de volledige havo en vwo volgen. In de bovenbouw van deze opleidingen kies je één van de volgende profielen:

  • Cultuur & Maatschappij
  • Economie & Maatschappij
  • Natuur & Gezondheid
  • Natuur & Techniek

Flexonderwijs

Iedere leerling is uniek, gebruikt een eigen manier van leren en heeft persoonlijke uitdagingen en belemmeringen. Daarom is maatwerk in onderwijs belangrijk. Op de GSR bekijken we wat elke leerling nodig heeft om te kunnen leren. Lessen zijn activerend opgezet en houden rekening met de verschillen tussen leerlingen.

Om nog beter individueel maatwerk te bieden, werkt de GSR met flexonderwijs. Deze organisatievorm biedt meer ruimte aan het unieke van iedere leerling en geeft hem of haar invloed op de eigen ontwikkeling. Wel goed om je te realiseren dat flexonderwijs grenzen heeft.

Lestijden
(vanaf schooljaar 2023-2024 werken we met dit onderstaande nieuwe rooster.)

08.45 – 09.25 uur mentor-/vakles
09.30 – 10.30 uur kernles
10.45 – 11.45 uur kernles
11.50 – 12.50 uur kernles
13.20 – 14.20 uur kernles
14.25 – 15.25 uur kernles
15.30 – 16.30 uur inspiratie-/kernles