Welke opleiding past bij jou?

Op de GSR Rijswijk kun je de opleidingen vmbo, havo en vwo volgen. Deze bieden verschillende richtingen en profielen. Welke opleiding past bij jouw talenten?

Vmbo

Op onze school kun je kiezen uit deze richtingen:

  • Basis beroepsgerichte Leerweg (bbl) profiel economie & ondernemen
  • Kader beroepsgerichte Leerweg (kbl) profiel economie & ondernemen
  • Theoretische leergang (tl) profielen economie, techniek, zorg & welzijn, landbouw

Havo en vwo

In Rijswijk kun je klas 1 t/m 3 (de onderbouw) van havo/vwo volgen. Na het derde leerjaar stroom je door  naar GSR Rotterdam of naar een andere school. In Rotterdam kun je de bovenbouw van havo en vwo volgen en kies je één van de volgende profielen:

  • Cultuur & Maatschappij
  • Economie & Maatschappij
  • Natuur & Gezondheid
  • Natuur & Techniek

Flexonderwijs

Iedere leerling is uniek, gebruikt een eigen manier van leren en heeft persoonlijke uitdagingen en belemmeringen. Daarom maatwerk is in onderwijs belangrijk. Op de GSR bekijken we wat elke leerling nodig heeft om te kunnen leren. Lessen zijn activerend opgezet en houden rekening met de verschillen tussen leerlingen.

Om nog beter individueel maatwerk te bieden, werkt de GSR met flexonderwijs. Deze organisatievorm biedt meer ruimte aan het unieke van iedere leerling en geeft hem of haar invloed op de eigen ontwikkeling. Weten hoe dit in de praktijk werkt? Kom dan zeker langs op een van onze kennismakingsmomenten.

Lestijden
(vanaf schooljaar 2023-2024 werken we met dit onderstaande nieuwe rooster.)

08.45 – 09.25 uur mentor-/vakles
09.30 – 10.30 uur kernles
10.45 – 11.45 uur kernles
11.50 – 12.50 uur kernles
13.20 – 14.20 uur kernles
14.25 – 15.25 uur kernles
15.30 – 16.30 uur inspiratie-/kernles