Glazen Huis voor Roemenië 2016! 

 

 

BEDANKT!
 

  

 

Verschillende activiteiten:       

     

 

Het Glazen Huis is weer voorbij. Bedankt voor alle bijdragen en hulp!!

 

Gegevens:  NL51 INGB 0000 123650 t.n.v. Vereniging voor Gereformeerd Voortgezet Onderwijs voor Westelijk Nederland, onder vermelding van: sponsoring Glazen Huis Roemenië. Deze rekening is ANBI- gecertificeerd. U gift is dan ook aftrekbaar van de belasting.