Q&A Flexonderwijs

 

De meest gestelde vragen over het Flexonderwijs en de antwoorden daarop hebben we hieronder verzameld.
We hebben de vragen onderverdeeld in 3 categorieën: Algemeen - Kernlessen - Flexlessen.
Staat uw/je vraag er niet bij? Neem gerust contact met ons op!
Telefoon: 010 2862 930 / E-mail: rotterdam@gsr.nl (ook voor vragen m.b.t. de vestiging Rijswijk).


Algemeen


Waarom hebben we op de GSR gekozen voor Flexonderwijs?

Iedere leerling is uniek en dat merken we op de GSR iedere dag. Misschien ben jij wel heel goed in wiskunde, maar vinden sommige klasgenoten dat best lastig. Deze klasgenoten zijn misschien weer heel goed in talen, gym of geschiedenis. We vinden die verschillen mooi, ze maken jou tot wie je bent! Op de GSR geloven we dat iedereen van nature nieuwsgierig is. Die nieuwsgierigheid willen we gebruiken om samen met jou te zoeken naar wat jij moet leren en hóe je dat het beste kunt doen. Daarom werken we met een flexibel rooster dat ruimte biedt aan verschillen tussen leerlingen én waarbij elke leerling invloed heeft op zijn eigen ontwikkeling; het Flexonderwijs.

Hoe ziet het rooster er uit?

Een dag bestaat uit kernlessen en flexlessen. Je rooster ziet er als volgt uit: Iedere dag start met één flexles, gevolgd door drie kernlessen. Na de drie kernlessen zijn er nog twee flexlessen.
Hieronder het voorlopige dagrooster. Het kan zijn dat dit nog iets wijzigt. 

vestiging Rotterdamvestiging Rijswijk
Hoe lang duren de lessen?

Een kernles duurt 80 minuten en een flexles duurt 40 minuten.

Wat als ik te laat ben tijdens een kern- of flexles?

Dan haal je een briefje bij de Balie en gaat daarmee naar de docent.

Heb ik volgend jaar geen dubbeluren meer?

Op dit moment (januari 2018) zijn we bezig met het maken van conceptroosters. Zo brengen we in kaart waar er nog problemen kunnen ontstaan in het rooster. Om deze vervolgens op te lossen natuurlijk.

Zijn er volgend jaar nog toetsweken, oogstweken of topweken?

Dat is nog niet bekend. Een werkgroep is op dit moment bezig om de voor- en nadelen te inventariseren en we willen in maart hier duidelijkheid over geven.

Ik mag meer keuzes maken, betekent dat dat ik mag doen wat ik wil?

De keuzevrijheid en de invloed die je als leerling hebt in het Flexonderwijs, betekent niet dat je maar mag doen wat je wilt.
We vinden het heel belangrijk dat je juist op deze leeftijd leert omgaan met het maken van keuzes. Als GSR willen we die vrijheid ondersteunen door juist meer structuur en duidelijkheid aan te brengen in de lessen, in de communicatie en wat wij van jou als leerling verwachten.

Is alles met ingang van het nieuwe schooljaar klaar?

Het invoeren van het Flexonderwijs is een grote verandering voor onze school. Daar zijn we ons zeker van bewust. Organisatorisch zijn er veel aanpassingen voor nodig. Daar zijn we nu al druk mee bezig om straks in het nieuwe schooljaar goed van start te kunnen gaan. Maar ondanks zorgvuldige voorbereiding kan het in de eerste paar weken nog voorkomen dat nog niet alles helemaal werkt zoals we nu voor ogen hebben. Dat zullen we dan zo snel mogelijk oplossen. 


Kernlessen

 

Wat gebeurt er in een kernles?

Omdat het belangrijk is dat je als leerling een diploma haalt, moet je daar natuurlijk goed op worden voorbereid. Je moet dezelfde kennis hebben als je klasgenoten. Die kennis wordt behandeld in de kernlessen. Je werkt tijdens een kernles samen met je eigen klas en een docent aan een vak zoals Nederlands, economie of muziek.

Staat elk kernles op je rooster?

Ja, alle kernlessen staan gepland in je rooster.

Hoeveel kernlessen staan er op jouw rooster?

Als je in de onderbouw zit, heb je standaard 15 kernlessen in jouw rooster staan. Op het Gymnasium en in de bovenbouw kan het zijn dat er 16 kernlessen ingepland zijn. Het kan ook zijn dat je door je gekozen vakkenpakket 14 kernlessen hebt.

Hoeveel kernlessen heb je op een dag?

We proberen 3 kernlessen in te plannen op een dag. Het kan zijn dat er 1 dag 4 kernlessen gepland worden. Dit om te voorkomen dat er dubbeluren ontstaan.


Flexlessen

 

Wat gebeurt er in een flexles?

Een flexles kan verschillende invullingen krijgen:

  • Je krijgt extra ondersteuning. Jij bepaalt met je docenten en je mentor voor welke vakken jij extra tijd nodig hebt. Zo kan het zijn dat jij tijdens een flexles naar wiskunde gaat en een klasgenoot naar Engels.
  • Daarnaast kun je tijdens flexlessen bijvoorbeeld werken aan opdrachten en projecten. Deze tijd kan ook ingevuld worden met het aanleren van vaardigheden als plannen of begrijpend lezen.
  • Je kunt je talenten verder ontwikkelen. Dit is natuurlijk heel persoonlijk, je kunt bijvoorbeeld oefenen voor het schoolorkest maar ook leren debatteren.
     
Het kan zijn dat ik huiswerk ga maken in een flexles. Is de GSR dus eigenlijk huiswerkvrij?

Dit zal voor iedere leerling verschillend zijn. Je hebt als leerling ruimte en tijd om op school te werken, maar dit betekent niet dat de GSR een volledig huiswerkvrije school is.

Hoeveel flexlessen moet ik volgen per dag of in de week?

In de onderbouw ben je verplicht om elke dag de flexles die aansluitend is aan de kernlessen bij te wonen. Daarnaast mag je nog 5 flexlessen uitkiezen.
In de bovenbouw kies je 5 flexlessen in de week.

Wie bepaalt naar welke flexles ik ga?

De basis hierin is: je kiest zelf naar welke flexles je gaat. Het kan wel zijn dat jouw vakdocent aangeeft dat het bijzonder aan te raden is om naar de flexles van zijn vak te komen. Ook kan het zijn dat jouw mentor met jou in gesprek gaat over de keuzes die je gemaakt hebt en de keuzes die je gaat maken voor de komende periode.

Kan ik per dag kiezen naar welke flexles ik ga?

Daar zijn we nog niet helemaal uit. We willen heel graag dat je naar een flexles gaat als je het nodig hebt. Als jij komt, dan is het voor de docent belangrijk om te weten dat je komt. Hij kan dan zijn voorbereidingen treffen. Om deze reden verwachten wij niet dat jij elke dag opnieuw kan kiezen voor de volgende dag. Hoe we dit wel gaan doen, laten we snel weten!

Kan ik altijd naar elke flexles die wordt aangeboden?

Nee, helaas niet. Per flexles is een maximum aan inschrijvingen. Als het totaal is bereikt, sluit de inschrijving voor die flexles. Je kunt dan naar een andere flexles gaan, of inschrijven voor een ander moment.

Zit ik altijd met mijn klasgenoten bij een flexles?

Nee, dat is niet het geval. Het kan zijn dat er ook andere leerlingen van parallelgroepen aanwezig zijn.