Q&A Flexonderwijs

 

De meest gestelde vragen over het Flexonderwijs en de antwoorden daarop hebben we hieronder verzameld.
Let op, dit is een groeidocument! Wanneer we nieuwe vragen ontvangen, al dan niet naar aanleiding van nieuwe ontwikkelingen, worden deze hieronder weer beantwoord. 
Door dit document regelmatig te lezen, blijft u/blijf jij op de hoogte van alle ontwikkelingen.


We hebben de vragen onderverdeeld in 3 categorieën: Algemeen - Kernlessen - Flexlessen.
Staat uw/je vraag er niet bij? Neem gerust contact met ons op!
Telefoon: 010 2862 930 / E-mail: rotterdam@gsr.nl ( voor vragen m.b.t. beide vestigingen).


Algemeen


Waarom hebben we op de GSR gekozen voor Flexonderwijs?

Iedere leerling is uniek en dat merken we op de GSR iedere dag. Misschien ben jij wel heel goed in wiskunde, maar vinden sommige klasgenoten dat best lastig. Deze klasgenoten zijn misschien weer heel goed in talen, gym of geschiedenis. We vinden die verschillen mooi, ze maken jou tot wie je bent! Op de GSR geloven we dat iedereen van nature nieuwsgierig is. Die nieuwsgierigheid willen we gebruiken om samen met jou te zoeken naar wat jij moet leren en hóe je dat het beste kunt doen. Daarom werken we met een flexibel rooster dat ruimte biedt aan verschillen tussen leerlingen én waarbij elke leerling invloed heeft op zijn eigen ontwikkeling; het Flexonderwijs.

Hoe ziet het rooster er uit?

Een dag bestaat uit kernlessen en flexlessen. Je rooster ziet er als volgt uit: Iedere dag start met één flexles, gevolgd door drie kernlessen. Na de drie kernlessen zijn er nog twee flexlessen.
Hieronder het voorlopige dagrooster. Het kan zijn dat dit nog iets wijzigt. 

 

vestiging Rotterdamvestiging Rijswijk
 
Hoe lang duren de lessen?

Een kernles duurt 80 minuten en een flexles duurt 40 minuten.

Wat als ik te laat ben tijdens een kern- of flexles?

Dan haal je een briefje bij de Balie en ga je daarmee naar de docent net als binnen het huidige systeem.

Heb ik volgend jaar geen dubbeluren meer?

De eerste proefroosters zijn gemaakt. Het lijkt er op dat er minder dubbeluren (dubbeluren=in de bovenbouw 2 vakken op hetzelfde tijdstip) zijn. Maar dat kan ook een vertekend beeld zijn. Het proefrooster is namelijk gemaakt op basis van de gegevens van dit jaar. De keuzes die de leerlingen maken voor volgend jaar hebben we nog niet. Deze vraag kunnen we pas goed beantwoorden als de nieuwe vakkenkeuzes bekend zijn. We hopen deze vraag in juni verder te kunnen beantwoorden.

Ik mag meer keuzes maken, betekent dat dat ik mag doen wat ik wil?

De keuzevrijheid en de invloed die je als leerling hebt in het Flexonderwijs, betekent niet dat je maar mag doen wat je wilt.
We vinden het heel belangrijk dat je juist op deze leeftijd leert omgaan met het maken van keuzes. Als GSR willen we die vrijheid ondersteunen door juist meer structuur en duidelijkheid aan te brengen in de lessen, in de communicatie en wat wij van jou als leerling verwachten.

Hoe waarborgen jullie de kwaliteit van het onderwijs in de nieuwe organisatievorm?

Vanuit onze professionaliteit als docenten weten we zeker dat we binnen het Flexonderwijs kwalitatief goed onderwijs kunnen bieden. We zullen in de eerste periode het Flexonderwijs evalueren en bijstellen waar nodig. Ook daarna zal aanscherpen nodig zijn, dit is inherent aan het feit dat onderwijs voortdurend in beweging is. 

Krijgen leerlingen net zoveel lesuren als in het oude systeem?

Leerlingen moeten per jaar van de overheid gemiddeld 1.000 uur aan onderwijs aangeboden krijgen. In het Flexonderwijs wordt 80% (800 uur) gevuld door de kernlessen. Door de gestelde verplichting van een minimum aantal te volgen flexlessen komen de leerlingen aan de wettelijke onderwijsnorm.

Ik zit volgend jaar in de examenklas en vind het best spannend dat school nu overstapt op een nieuw systeem.
Hoe word ik begeleid in het maken van keuzes?

De basis hierin is: je kiest zelf naar welke flexles je gaat. Het kan wel zijn dat jouw vakdocent aangeeft dat het bijzonder aan te raden is om naar de flexles van zijn vak te komen. Ook kan het zijn dat jouw mentor met jou in gesprek gaat over de keuzes die je gemaakt hebt en de keuzes die je gaat maken voor de komende periode.


Kernlessen

 

Wat gebeurt er in een kernles?

Omdat het belangrijk is dat je als leerling een diploma haalt, moet je daar natuurlijk goed op worden voorbereid. Je moet dezelfde kennis hebben als je klasgenoten. Die kennis wordt behandeld in de kernlessen. Je werkt tijdens een kernles samen met je eigen klas en een docent aan een vak zoals Nederlands, economie of muziek.

Staat elk kernles op je rooster?

Ja, alle kernlessen staan gepland in je rooster.

 
 

Flexlessen

 

Wie kiest er naar welke flexles ik ga?

We vinden het belangrijk op de GSR dat je als leerling zelf invloed hebt op je leerproces. Dat betekent dat jij zelf de keuze maakt voor welke vakken jij extra ondersteuning nodig hebt en dus welke flexlessen jij volgt.
Daarin sta jij niet alleen, je vakdocenten en je mentor houden samen met jou goed in de gaten hoe je scoort op toetsen, welke antwoorden je geeft in de les en wat je aangeeft in gesprekken. Op die manier zorgen we er samen met jou voor dat jij de ondersteuning krijgt die jij nodig hebt.

Hoe ziet een flexles er uit?

We maken onderscheid tussen vaklessen, werklessen en studielessen.

Bij vaklessen zit je bij een vakdocent in een lokaal samen met leerlingen die ook een vraag hebben over datzelfde vak. Omdat het over verschillende onderwerpen binnen dat vak kan gaan, werkt de vakdocent met verschillende werkvormen. Zo kan hij of zij voldoen aan de verschillende behoeften van de aanwezige leerlingen. Je hebt daar gelegenheid om vragen te stellen, met elkaar in gesprek te gaan, toetsen voor of na te bespreken, of de basisstof uit de kernles te herhalen.

Bij werklessen kun je als leerling zelfstandig of in groepen aan de slag met opdrachten als verwerking van de stof die je in de kernles aangeboden hebt gekregen. Je kunt zelfstandig een tekst lezen, een opdracht maken, een spreekbeurt voorbereiden of een proef doen. Bij deze werkles is een docent aanwezig die je kan helpen, sturen en kritische vragen kan stellen.

Studielessen zijn 5 verplichte flexlessen per week voor onderbouwleerlingen. Hier is ruimte om huiswerk te maken onder begeleiding van een docent. Daarnaast wordt er een aantal studielessen ingericht door bij voorkeur de mentor waarbij aandacht is voor studievaardigheden, leerstrategieën en plannen.

Naast de verschillende bovenstaande flexlessen zien we binnen het Flexonderwijs  veel mogelijkheden om leerlingen uit te dagen om met hun talenten aan de slag te gaan en te ontdekken wat ze leuk vinden en waar ze goed in zijn. Er gebeurt op dit moment al veel op dit gebied (Grote Avond, debatteren, schoolorkest). Die activiteiten zullen volgend jaar plaats kunnen vinden in de flexlessen.

Het kan zijn dat ik huiswerk ga maken in een flexles. Is de GSR dus eigenlijk huiswerkvrij?

Dit zal voor iedere leerling verschillend zijn. Je hebt als leerling ruimte en tijd om op school te werken, maar dit betekent niet dat de GSR een volledig huiswerkvrije school is.

Hoeveel flexlessen moet ik volgen per dag of in de week?

In de onderbouw ben je verplicht om elke dag de flexles die aansluitend is aan de kernlessen bij te wonen. Daarnaast mag je nog 5 flexlessen uitkiezen.
In de bovenbouw kies je 5 flexlessen in de week.

Kan ik per dag kiezen naar welke flexles ik ga?

Nee, je kiest op vrijdag de flexlessen die je de week daarna gaat volgen. Jouw keuzes worden vastgelegd in het systeem, zodat je docenten en mentor weten welke flexlessen jij bij gaat wonen.

Kan ik altijd naar elke flexles die wordt aangeboden?

Nee, helaas niet. Per flexles is een maximum aan inschrijvingen. Als het totaal is bereikt, sluit de inschrijving voor die flexles. Je kunt dan naar een andere flexles gaan, of inschrijven voor een ander moment.

Zit ik altijd met mijn klasgenoten bij een flexles?

Nee, dat is niet het geval. Het kan zijn dat er ook andere leerlingen van parallelgroepen aanwezig zijn.