Studiefinanciering en tegemoetkoming studiekosten


De verzorging van kinderen brengt financiƫle consequenties met zich mee. Voor kinderen jonger dan 18 jaar ontvangen ouders/verzorgers een uitkering op grond van de Algemene Kinderbijslagweg (AKW).

Vanaf het schooljaar 2010-2011 is een tegemoetkoming ouders voor leerlingen in het regulier voortgezet onderwijs niet meer mogelijk. De tegemoetkoming ouders is per 1 januari 2010 gestopt voor leerlingen in het regulier voortgezet onderwijs. Per die datum is het kindgebonden budget van de Belastingdienst verhoogd, daarom is de tegemoetkoming ouders verlaagd.
Leerlingen die 18 jaar of ouder zijn, vallen onder het regime van de Wet Studiefinanciering (WSF). Voor deze leerlingen kan onder bepaalde voorwaarden een tegemoetkoming scholieren worden aangevraagd bij de dienst uitvoering onderwijs, zie voor meer informatie www.ib-groep.nl. Over deze regeling is informatiemateriaal verkrijgbaar bij de administratie van de GSR.