Schoolboeken


Met ingang van het schooljaar 2009-2010 ontvangt de school van de overheid een bedrag per leerling voor de kosten van schoolboeken en andere leermiddelen. Daardoor zijn deze voor de ouders voortaan gratis. Maar wat betekent dat nu precies, hoef je als ouders nu niets meer te betalen?

Wat valt onder gratis leermiddelen?

In de regelingen van het ministerie is bepaald wat allemaal valt onder de gratis schoolboeken:

- alle leerboeken die door school worden voorgeschreven;
- alle werkboeken die gebruikt moeten worden;
- alle bijbehorende CD-roms en DVD’s;
- door de school zelf gemaakt lesmateriaal;
- licenties voor online lesmateriaal dat wordt voorgeschreven.

Wat valt niet onder gratis leermiddelen?

Ondersteunende materialen worden niet gratis beschikbaar gesteld, bijvoorbeeld omdat die voor meer kinderen van een gezin gebruikt kunnen worden:

- atlassen;
- woordenboeken;
- agenda;
- ICT-applicaties (tekstverwerking, rekenprogramma’s etc. Deze programma's zijn voor scholieren tegen een gereduceerd tarief aan te schaffen via slim!nl);
- digitale devices
- rekenmachine;
- schrijfmaterialen (schriften, pennen e.d.).
Op de leermiddelenlijst op de website van Van Dijk Educatie is per vak aangegeven welke leermiddelen de leerling zelf aan moet schaffen. Deze artikelen kunnen besteld worden via Van Dijk Educatie. Als ouder/verzorger ontvangt u voor deze artikelen dan zelf de factuur. U bent overigens vrij om deze artikelen ergens anders aan te schaffen. Voor sommige artikelen geldt wel dat er een specifiek product aangeschaft moet worden (zoals een bepaald type rekenmachine). Bij de meeste producten bent u vrij om zelf een product te kiezen dat overeenkomt met de omschrijving.

Hoe krijgt een leerling het benodigde boekenpakket?

Binnen de GSR geldt een boekenlijst, waarin per vak en per leerjaar is vastgelegd welke leermiddelen gebruikt worden. Op basis hiervan stelt de school voor elke klas en leerjaar vast welke leermiddelen nodig zijn. De boekenlijst is voor de ouders te zien op de website van van Dijk Educatie (www.vandijk.nl).

Van Dijk Educatie is op basis van een verplichte aanbestedingsprocedure aangewezen als leverancier van de leermiddelen vanaf het schooljaar 2010-2011. Op de site kan gekozen worden voor de plaats waar de school staat, Rotterdam of Rijswijk, en daarna voor de klas en het leerjaar. Als een account wordt aangemaakt (per leerling een eigen account aanmaken op basis van de NAW-gegevens van de leerling), kan de boekenlijst worden ingezien en kunnen de leermiddelen besteld worden. Voor alle verplichte vakken worden de verplichte leermiddelen getoond. Er moet wel gekozen worden voor de keuzevakken. De leermiddelen moeten door de ouders/verzorgers zelf besteld worden aan het begin van de zomervakantie. Om er voor te zorgen dat het boekenpakket tijdig geleverd worden, moeten de boeken uiterlijk een week na het begin van de zomervakantie besteld worden.
Als de boeken tijdig zijn besteld, ontvangt de leerling in de week voordat de lessen beginnen via de post het boekenpakket met daarin alle hierboven genoemde leermiddelen, tenzij iets op dat moment nog niet leverbaar is. Bij het pakket zit een afleverlijst, het is belangrijk dat direct gecontroleerd wordt of alle leermiddelen die op de afleverlijst staan, ook daadwerkelijk ontvangen zijn. Als dat niet geval is, moet dit direct bij Van Dijk Educatie worden aangegeven.

Betaalt u borg?

Van Dijk Educatie is op basis van een verplichte aanbestedingsprocedure aangewezen als leverancier van de leermiddelen en dus eigenaar van de schoolboeken. De leerling heeft de schoolboeken in bruikleen. Wees daarom zuinig op de schoolboeken. Deze zullen, op een deel van de werkboeken na, meerdere jaren in gebruik zijn.

Op de afleverlijst van Van Dijk Educatie is aangegeven welke boeken aan het einde van het jaar weer moeten worden ingeleverd. Deze boeken moeten door de leerling worden gekaft. Wij berekenen geen borg voor de boeken, maar de leerling is wel verantwoordelijk voor een goed gebruik van de boeken. Voor boeken waarin geschreven is of die aantoonbaar beschadigd zijn door slordig gebruik, ontvangt u als ouder of verzorger een nota. De controle hierop zal bij het inleveren van de schoolboeken worden uitgevoerd door Van Dijk Educatie.

Mist er een boek of is een boek beschadigd?

Bij het pakket zit een afleverlijst, het is belangrijk dat direct gecontroleerd wordt of alle leermiddelen die op de afleverlijst staan, ook daadwerkelijk ontvangen zijn. Als dat niet geval is, moet dit direct (binnen de termijn vermeld bij het boekenpakket ) bij Van Dijk Educatie worden aangegeven. Bij het boekenpakket zit een beschrijving van deze procedure. U ontvangt zo snel mogelijk een vervangend exemplaar.

Mocht u nalaten om het boekenpakket te controleren en er blijkt dat er missende en/of beschadigde boeken zijn, dan zullen dezen bij u in rekening worden gebracht.