Visie van mediatheek en GSR


De mediatheek past binnen de missie en de visie van de GSR.
"Inspireren tot leren" is het motto.
Gezamenlijk willen we een mediatheek die past bij de identiteit van de school en bij allerlei onderwijsontwikkelingen, daardoor is de mediatheek nooit ’af’.
Directie en personeel  doen hun best de mogelijkheden van de mediatheek te laten aansluiten bij het onderwijs. Ook leerlingen mogen hierin hun wensen kenbaar maken. Dat kan via de leerlingengeleding van de medezeggenschapsraad of via de schoolleiding, maar uiteraard ook rechtstreeks bij de medewerkers van de mediatheek, mondeling, schriftelijk of via mediatheek@gsr.nl.

terug