Regels en omgangsvormen GSR   

 

Onderstaande regels vormen een praktische invulling van de door de schoolleiding vastgestelde kerndoelen van de GSR

Geloof delen:

* We besteden aandacht aan en nemen de tijd voor de dagopening en het gebed. 
* We zoeken naar mogelijkheden in ons curriculum om vorm te geven aan onze Christelijke identiteit.
* We letten op ons taalgebruik en corrigeren elkaar wanneer er gevloekt/gescholden wordt.
* Leven vanuit genade laten we weerspiegelen in ons handelen.
* Samen geloven betekent soms ook samen twijfelen. Ook bij twijfel zijn we samen onderweg als kinderen van God.
* We zoeken naar manieren om als school duurzaamheid te bevorderen.
* We gaan op een verantwoorde manier om met Gods schepping.

 Liefde:

“We have three things to do: Trust steadily in God, hope unswervingly, love extravagantly. And the best of the three is love.” ( 1 Kor. 13:13 – The Message)

* We zetten ons in om het beste in de ander naar boven te halen.
* Zoals we zelf geliefd willen worden, hebben we ook de ander lief. 
* We spreken elkaar aan op pesten, roddelen, treiteren.
* We formuleren liefdevol en zijn gericht op de groei van de ander en onszelf.
* Er is altijd ruimte voor nieuwe kansen. 
* Er is verbondenheid, ook als het lastig is.

 Nieuwsgierigheid:

* We zijn nieuwsgierig op zoek naar talenten die we hebben gekregen.
* We zijn nieuwsgierig naar de mensen om ons heen en tonen interesse in de ander.
* We Luisteren naar wat een ander te zeggen heeft, stellen vragen om de ander goed te begrijpen.
* Onze energie gaat uit naar de oplossing, niet naar de blokkades. 
* We staan open voor het ontdekken van de wereld.

 Resultaat:

* We zijn erop gericht ons te ontwikkelen en stimuleren elkaar hierin.
* We bereiden ons goed voor waardoor we zoveel mogelijk uit de les kunnen halen.
* We geven onszelf en elkaar alle gelegenheid om goed op te kunnen letten in de les. 
* We hebben ons huiswerk op orde.
* We hebben onze spullen op orde voor de les.
* We komen gemaakte afspraken na.
* We komen op tijd in de les.
* We gebruiken onze telefoon alleen buiten de lokalen. En in de lokalen alleen wanneer de docent toestemming geeft.
* We lezen elke werkdag onze mail.