Kluizen

 

Op beide vestigingen zijn voor alle leerlingen kluisjes te huur. Hierin kunnen schoolboeken, jassen en persoonlijke spullen achter slot worden opgeborgen.

Aan het begin van de cursus wordt hierover een aanvraagformulier uitgereikt waarin de voorwaarden precies zijn beschreven. In verband met de aanschaf van een eigen kluis voor elke leerling, is er geen afzonderlijke kapstok meer. Alleen voor natte jassen is er tijdelijke voorziening.

Het tarief voor de huur van een kluis voor een geheel schooljaar bedraagt € 8,=. Daarnaast is er een borg verschuldigd van € 10,=. Deze borg wordt bij het vertrek van de leerling en het inleveren van de kluissleutel terugbetaald.
Bij verlies van de kluissleutel moet € 10 worden betaald voor een nieuwe kluissleutel.

Dezelfde kluis kan ook voor een volgend schooljaar gehuurd worden; tijdens de zomervakantie dient de kluis echter leeg te zijn in verband met schoonmaak en onderhoud.

 

Formulier & reglement Kluis