Jaarplanning cursusjaar 2017-2018

 

 

Raadpleeg a.u.b. regelmatig deze jaarplanning i.v.m. eventuele mutaties.

Mutaties worden in rood aangegeven, aanvullingen worden in blauw aangegeven

Dit jaar is in onderstaand overzicht ook een aantal 'grotere' excursies (dus niet álle excursies!) opgenomen

 

21-05-20182e pinksterdag
23-05-2018excursie maatschappijleer binnenhof H-4 leerlingen
29-05-2018rekentoets V6
30-05-2018rekentoets H5
31-05-2018rekentoets V5
lesvrij na het 6e lesuur
01-06-2018rekentoets H4
05-06-2018gebedsgroep, aanvang 9.30u
13-06-2018excursie H3 Amsterdam
uitslag CE-I
14-06-2018excursie V-3 Amsterdam
22-06-2018eindexamengala
18-06-2018 t/m 22-06-2018CE-II
21-06-2018 t/m 29-06-2018toetsweek 5
25-06-2018 t/m 04-07-2018stage VMBO-3
27-06-2018excursie Lille T3/H4 (leerlingen met Fa) en V4 (leerlingen met Kumu Kubv)
28-06-2018theaterdag The Big Mo - H/V-1
29-06-2018excursie De Doelen H/V-1 vanaf 3e lesuur
uitslag CE-II
diplomauitreiking H (20.30u)/V (19.00u)/VMBO (15.30u)
03-07-2018gebedsgroep, aanvang 19.30u
04-07-2018kennismakingsmiddag nieuwe bruggers
06-07-2018boeken inleveren (volgens rooster)
14-07-2018 t/m 24-08-2018zomervakantie