Decanaat

 

De decaan heeft als taak om de leerlingen te ondersteunen bij het keuzeproces, om hen te informeren en wegwijs te maken in het aanbod van vervolgopleidingen.
De decaan verzorgt een serie keuzebegeleidingsuren ter voorbereiding op de vakkenkeuze.
Daarnaast ondersteunt de decaan de leerlingen bij Loopbaanoriëntatie en – begeleiding (LOB). Deze oriëntatie is gericht op de keuze richting vervolgopleiding en beroep. In dit kader worden verschillende activiteiten uitgevoerd.

Meer informatie hierover staat op het ouderportaal (inloggen).