HAVO/VWO-Tweede Fase

 

Opzet Tweede Fase

De organisatie van het onderwijs in de Tweede Fase is anders dan in de eerste leerjaren.

De leerlingen krijgen een aantal weken les in de gekozen vakken en zijn bezig met het verwerken van de stof die aan de orde is; daarna is er een toetsweek, waarin voor de meeste vakken die ze volgen, een toets wordt afgenomen. In deze week zijn er (vrijwel) geen lessen; wel wordt de tijd ook benut voor andere activiteiten, zoals geïntegreerde projecten en excursies.


Toetsweken en examens

In totaal zijn er in de loop van een schooljaar vijf, ongeveer even lange periodes, die elk worden afgesloten met een toetsweek.

Een aantal toetsen telt mee voor het zogenaamde schoolexamen; in het laatste schooljaar tellen alle toetsen hiervoor mee.


Meer informatie?

Afdelingscoördinator Tweede Fase HAVO:
mw. Hilde Groenendijk-de Vries (gnh@gsr.nl)

Afdelingscoördinator Tweede Fase VWO:
dhr. Bram Boog (bga@gsr.nl)