Verzekeringen

 


Voor alle bij de school ingeschreven leerlingen is door de GSR een collectieve scholierenongevallenverzekering afgesloten. Deze verzekering biedt dekking voor de gevolgen van ongevallen in en om de school, ongeacht of er sprake is van aansprakelijkheid.
Verzekerd zijn alle bij de activiteiten in en rond de school betrokken personen gedurende hun verblijf op school of tijdens andere activiteiten in schoolverband. En wel gedurende de tijd dat zij onder toezicht staan (in de ruimste zin van het woord) van de school.
Meeverzekerd is de benodigde reistijd voor het rechtstreeks komen naar en gaan van de benoemde schoolactiviteiten.

Verzekerd(e) bedrag(en)  
per persoon in geval van overlijden €  12.500,=
maximaal per persoon in geval van blijvende invaliditeit € 60.000,=
maximaal per persoon voor geneeskundige kosten € 3.000,=
maximaal per persoon voor tandheelkundige behandeling € 3.000,=
reiskosten t.b.v. ouders/verzorgers €    100,=
maximaal per persoon bij molest eigendommen € 1.500,=
Bijzonderheden:
eigen risico
geen

 

Verder heeft de school voor alle scholieren en medewerkers een reisverzekering afgesloten, die wereldwijd dekking geeft voor reizen, kampen en excursies die rechtstreeks onder auspicien van de school plaatsvinden.

Hulpverlening door SOS Internationaal 020 6515151

Verzekerd(e) bedrag(en):  
maximaal per reis bij geneeskundige kosten buiten Nederland kostprijs
maximaal per reis voor autohulp kostprijs
maximaal per reis voor bagage € 3.000,=
maximaal per reis voor logies/verblijven €     250,=
Bijzonderheden:
eigen risico
€       50,=

 

De premie voor deze verzekeringen worden door de school gedragen. Als ouders schade willen declareren, kunnen zij contact opnemen met mw. G.L. van Harten, via het algemene telefoonnummer van school, of via de mail harten@gsr.nl.
Wij attenderen u erop dat in de ongevallenverzekering geen beschadiging van kleding of bagage is inbegrepen, ook al is dit het gevolg van een ongeval. Evenmin is de wettelijke aansprakelijkheid erin verzekerd. Er is alleen wettelijke aansprakelijkheid verzekerd voor schoolactiviteiten van leerlingen tijdens stage of in de les in opdracht van de docent.

 

De verzekeraar van de school biedt aan ouders de mogelijkheid om zelf een aanvullende verzekering af te sluiten voor de dekking van materiële schade aan kleding en andere eigendommen van leerlingen.  Eigendommenverzekering 2013.pdf (open deze pdf voor informatie en wijze van aanvragen). Deze verzekering kunt u rechtstreeks afsluiten bij Raetsheren van Orde. De school is niet betrokken bij de aanmelding of bij declaraties van schade.