Basishandboek

 

Alle leerlingen ontvangen voor de herfstvakantie het basishandboek via e-mail. Alle afspraken en regels waar leerlingen zich aan dienen te houden staan in dit overzichtelijke digitale document. Er staan ook allerlei zaken in die voor ouder(s)/verzorger(s) van belang zijn. Bijvoorbeeld als het gaat om een verlofaanvraag of als het gaat over de regels rondom het ziekmelden van hun zoon /dochter. Het is goed om als ouder(s)/verzorger(s) op de hoogte te zijn van regels en afspraken op school! Daarom hebben alle ouder(s)/verzorger(s) het basishandboek ook via e-mail ontvangen en hopen wij dat het samen met zoon/dochter gelezen wordt. 

Basishandboek 2016-2017_leerling.pdf