Het VMBO, wat is dat?


 

Op de GSR zijn de volgende richtingen binnen het VMBO mogelijk:
TL = Theoretische Leergang, sectoren techniek, zorg & welzijn, economie en landbouw
BBL = Basis Beroepsgerichte Leerweg, sector economie/handel&verkoop
KBL = Kader Beroepsgerichte Leerweg, sector economie/handel&verkoop

 

Alleen sector economie op BBL/KBL bij de GSR?
Ook na het volgen van een BBL-/KBL-opleiding, sector economie is een vervolg in een andere sector goed mogelijk. Voor de meeste vervolgopleidingen op het MBO is een vmbo-diploma namelijk voldoende voor toelating. Dat betekent dat voor uw zoon of dochter na afronding van VMBO-BBL of -KBL de sectoren techniek, zorg & welzijn en landbouw niet uit beeld verdwijnen bij een keuze voor de GSR. Ook met een van onze opleidingen VMBO-BBL of -KBL kan hij of zij in het vervolgonderwijs terecht bij een MBO-school in een van de andere sectoren.

 

Kiezen voor een sector/afdeling
In de tweede klas en aan het begin van de derde klas VMBO wordt aan de keuzes voor een afdeling en een sector veel aandacht besteed door de decaan en/of mentor.

 

Mentor
Binnen het VMBO in Rotterdam werken we met kernteams waarin (ook) de mentoren zitten. In kernteamverband is het mogelijk snel te reageren op ontwikkelingen van de klas.
Binnen het VMBO in Rijswijk wordt niet met kernteams gewerkt. De school is kleinschalig waardoor het ook hier mogelijk is om snel te reageren op ontwikkelingen in de klas.
Voor beide vestigingen geldt: b
ij vragen is de mentor de eerste contactpersoon.

 

Verschil op het VMBO tussen vestiging Rotterdam en vestiging Rijswijk
Rotterdam: de gehele opleiding t/m het behalen van het diploma
Rijswijk: VMBO-TL leerjaren 1 t/m 4; VMBO-BBL/-KBL leerjaren 1 en 2, voor de leerjaren 3 en 4 doorstroom naar GSR Rotterdam of naar een andere school.

 

Doorstroom naar HAVO
In de eerste twee leerjaren is een overstap van de ene naar de andere afdeling mogelijk, wanneer uit de resultaten en het gedrag van de leerling blijkt dat het goed is om die overstap te maken. Met name in de brugklas wordt hier veel op gelet en aan gewerkt, zodat elke leerling in de tweede klas zoveel mogelijk op het goede spoor zit.

 

Structuur van het VMBO