HAVO/VWO-onderbouw

 

 

Wat is onderbouw?

HAVO/VWO heeft een onderbouw (leerjaren één t/m drie) en een bovenbouw - Tweede Fase (de hoogste leerjaren).

 

Is er verschil tussen Rotterdam en Rijswijk binnen HAVO/VWO-onderbouw?

Beide vestigingen hebben een HAVO/VWO-onderbouw, daarna wordt het anders:
De vestiging Rotterdam heeft zowel onderbouw als Tweede Fase.
De vestiging Rijswijk heeft de onderbouw HAVO/VWO; leerlingen stromen na het derde leerjaar succesvol door naar de vestiging Rotterdam of naar een andere school.


Wat past bij welke leerling?

De onderbouw vervult een belangrijke rol in het vaststellen welke opleiding bij een leerling past en welk profiel in de bovenbouw aansluit op zijn talenten, mogelijkheden en voorkeuren.

In de brugklas is er veel aandacht voor de determinatie; er zijn tests voor taal en rekenen en er is een test die hoogbegaafdheid vaststelt. Als wordt vastgesteld dat er achterstanden bij een leerling zijn voor taal en/of rekenen worden er extra lessen in het rooster opgenomen of worden er individuele steunlessen georganiseerd. 


Projecten

Vier keer per jaar hebben we een projectweek. Leerlingen werken in een projectweek meerdere dagen aan een project. Elk project is een kruising van twee vakken. Voorbeelden zijn: Kruistochten (Nederlands en geschiedenis), Plaatsbepalen (wiskunde en aardrijkskunde). 


Profielkeuze

In het derde leerjaar worden de leerlingen voorbereid op de profielkeuze. De decaan van onze school geeft in dat jaar keuzebegeleidingslessen en voert gesprekken met leerlingen. Er is in november een informatieavond voor ouders van H3 en een voor de ouders van V3.


Mentor

Binnen HAVO/VWO-onderbouw in Rotterdam werken we met klassenteams waarin (ook) de mentoren zitten. 
Docenten van de onderbouw zijn lid van een vaksectie. Daarnaast is elke docent van het onderbouwteam lid van een klassenteam. Er zijn 6 teams. De 5 à 6 docenten van een team geven allen les aan deze klassen. Zo zitten we dicht op de ontwikkelingen van leerlingen en klassen. Uiteraard maken de mentoren van de klassen deel uit van dit team.
Binnen HAVO/VWO-onderbouw in Rijswijk wordt niet met klassenteams gewerkt. De school is kleinschalig waardoor het ook hier mogelijk is om snel te reageren op ontwikkelingen in de klas.

Voor beide vestigingen geldt: bij vragen is de mentor de eerste contactpersoon.