Op de GSR is onderwijs gebaseerd op de bijbel, dat is in alles merkbaar
De GSR in Rijswijk is een kleine, veilige school waar je als leerling wordt gekend en erkend
Er werken enthousiaste, betrokken docenten die zorgen voor goed onderwijs
Er is (extra) zorg en begeleiding als je dat nodig hebt
Er is veel aandacht voor buitenschoolse activiteiten: sport en muziek
Er is een actieve leerlingvereniging die allerlei activiteiten organiseert
Lesuitval wordt tot een minimum beperkt door een vast lesrooster en er zijn voor de eerste twee jaar drie huiswerkuren per week
Op de GSR kun je veel leren, maar er is ook veel aandacht voor hoe je moet leren