De GSR, wat is dat voor een school?


Visie

De GSR is een school voor voortgezet onderwijs voor en door christenen, die voor hun kinderen Bijbelgetrouw onderwijs zoeken dat aansluit bij hun opvoeding.

Ouders verwachten van de school naast het invullen van de identiteit vooral kwalitatief goed onderwijs. 
Dat sluit aan bij onze ambitie om een van de beste scholen in de regio te zijn. De GSR biedt onderwijs en vorming om jongeren voor te bereiden op hun plaats als christen in de samenleving. De onderwijsconcepten van de GSR zijn er op gericht om leerlingen hun door God gegeven gaven en talenten te laten ontwikkelen. Kwaliteitsverbetering dient hierin een continu proces te zijn.

 

Missie

De missie van de GSR is dat zij als school in verbinding staat met de samenleving en haar leerlingen voorbereidt op hun taak als christen in de samenleving. Deze missie hebben wij vertaald naar onderstaande afbeelding:Motto 'Inspireren tot leren'

Onze  identiteit en goed kwalitatief onderwijs zijn voor ons als school twee belangrijke pijlers:

Inspireren:
Alle medewerkers van de GSR zijn identiteitsdragers, we laten ons inspireren door Gods Woord. Door onze houding geven wij de liefde die wij van Christus ontvangen door aan de leerlingen en aan elkaar.
Tot Leren:
goed kwalitatief onderwijs, door onze houding en kennis inspireren wij de leerlingen tot leren.

 

 Informatie over de schoolvereniging vindt u onder 'organisatie en structuur'.