ANBI

 

De GSR is door de belastingdienst aangemerkt als ANBI. ANBI staat voor Algemeen Nut Beogende Instelling.

Naast een aantal fiscale voordelen voor de school (de school hoeft geen belasting meer te betalen over schenkingen die het heeft ontvangen) zijn er ook voordelen voor mensen die een schenking aan de school willen doen.  Als een instelling door de Belastingdienst is aangewezen als een ANBI, kan een donateur giften van de inkomsten- of vennootschapsbelasting aftrekken (uiteraard binnen de daarvoor geldende regels).

De doelstelling van de school is (voortgezet) onderwijs geven op VMBO-, HAVO en VWO-niveau.

Op school organiseren we in het kader van maatschappelijke stages acties voor onze medemens;  soms dichtbij, soms verder weg.  Zo hebben leerlingen van de school  de laatste jaren een dagje uit georganiseerd  voor mensen uit de buurt, die afhankelijk zijn van de voedselbank, een actie voor ondersteuning van BK-3 leerlingen, die een maatschappelijke stage organiseren in Roemenië (t.b.v stichting Care Foundation). Verder zijn uw giften welkom voor ondersteuning van financieel minder draagkrachtige ouders, die een beroep doen op het suppletiefonds.

Ook zijn giften welkom voor onderwijsdoeleinden of bepaalde (verbouwings) projecten die niet door de overheid worden gefinancierd.

Het IBAN-banknummer waar giften op gestort kunnen worden is:  NL79INGB0694163287, t.n.v. Ver. voor Gereformeerd Voortgezet Onderwijs voor Westelijk Nederland.

 

Naam van de instelling

Vereniging voor Gereformeerd Voortgezet Onderwijs voor Westelijk Nederland

RSIN/fiscaal nummer

002538118

Post- en bezoekadres

Valenciadreef 15, 3067 WL Rotterdam

Doelstelling

Voortgezet Onderwijs: VMBO; HAVO en VWO

Beleidsplan

Zie schoolplan

Bestuur

Rector/Bestuurder: Kees Klapwijk

Beloningsbeleid

conform cao Voortgezet Onderwijs 2011-2012

Jaarverslag

 

Zie jaarverslag

Financiële verantwoording

Zie jaarverslag