Schoolvereniging

 

De GSR gaat uit van de Vereniging voor Gereformeerd Onderwijs voor West-Nederland. De schoolvereniging biedt alleen kerkleden van de GKV, CGK en de NGK de mogelijkheid om lid te worden van de vereniging. Dat heeft alles te maken met het ontstaan van de vereniging en met de doelstelling, waarin aansluiting gezocht wordt bij de leer van deze kerken.

Statuten van de schoolvereniging.

 Jaarrekening 2016

Handboek Governance

 


Contributie en ouderbijdrage

Wanneer u lid bent van de vereniging, betaalt u contributie. Dat is op dit moment een bedrag van € 25,- per jaar. Niet alle ouders kunnen, zoals gezegd, lid zijn van de vereniging. Zij betalen uiteindelijk wel dezelfde bijdrage aan de school, want de leden krijgen een korting op de ouderbijdrage.
Meer informatie over de vrijwillige ouderbijdrage vindt u op de vestigingspagina's onder Schoolzaken.