Raad van Toezicht & Bestuur

 

Om het bestuur van de school goed en verantwoord te laten verlopen is een scheiding aangebracht tussen het besturen zelf en het toezicht houden op dat bestuur. Het College van Bestuur is het bevoegd gezag van de GSR en verantwoordelijk voor het besturen van de school.

De Raad van Toezicht houdt toezicht op het bestuur om:

  • de grondslag en doelstelling van de vereniging te waarborgen;
  • goedkeuring te geven aan belangrijke besluiten, zoals opgenomen in de statuten;
  • het vastgestelde beleid en het gevoerde bestuur te toetsen aan regelgeving.


College van Bestuur
Kees Klapwijk, rector/bestuurder

Raad van Toezicht
Hans Storm, voorzitter
Jan Hendriks, vice-voorzitter
Jop Versteegt
Ostara de Jager
Marnix de Romph
Vacature