Binnen de GSR is een aantal activiteiten samengebracht in de GSR-academie. De activiteiten van de GSR-academie worden uitgevoerd en aangestuurd door de schoolleider GSR-academie, Huib (H.) van Leeuwen. Er is een secretariële en administratieve ondersteuning door Agnes (A.I.) van Regteren. Bij de realisatie van projecten worden zoveel mogelijk GSR-collega’s ingezet.

Ondersteuning, toerusting en training van personeelsleden van de school, de begeleiding van beginnende docenten, . De GSR heeft als opleidingsschool een relatie met de lerarenopleiding van Driestar hogeschool in Gouda.

De GSR doet aan kwaliteitszorg. Vanuit de GSR-academie worden onderzoeken gehouden en geanalyseerd. De opbrengsten hiervan worden binnen de schoolorganisatie teruggelegd.

De GSR-academie coördineert het werk van twee andere steunpunten binnen de school: het Steunpunt Onderwijs en het Steunpunt Zorg.

De GSR wil onderwijs geven aan de leerlingen. Dat vereist een voortdurende bezinning op de praktische vormgeving daarvan in de praktijk.

Contact: academie@gsr.nl