Advies basisschool

Het advies van de basisschool is van belang voor toelating en plaatsing. De citoscores hebben hier een ondergeschikte rol in, u kunt dit ook navragen op uw basisschool. De schoolleiding beslist over de definitieve toelating van een leerling. Meer informatie hierover vindt u in de brochure onder deze link.

Aanmelding met OT-code
Met alle basisscholen en middelbare scholen in Rotterdam zijn afspraken gemaakt rondom de aanmelding van leerlingen voor het voortgezet onderwijs. Zit uw zoon of dochter op een Rotterdamse basisschool dan ontvangt u van de basisschool een speciaal VO adviesformulier  waarop een unieke code (de OT-code) vermeld staat. Ook basisscholen in de regio Den Haag sturen (meestal) een VO adviesformulier met code naar de ouders. Deze code hebben we nodig voor de dossieroverdracht met de basisschool. Klik hier voor een voorbeeld van een adviesformulier met OT-code.