Advies basisschool

Het advies van de basisschool is van belang voor toelating en plaatsing. De citoscores hebben hier een ondergeschikte rol in, u kunt dit ook navragen op uw basisschool. De schoolleiding beslist over de definitieve toelating van een leerling. Meer informatie hierover vindt u in de brochure onder deze link.