Aanmelden


 

Hoe kan ik mijn kind(eren) aanmelden?

U kunt uw kind(eren) aanmelden via het online aanmeldingsformulier

 

Tijdpad van aanmelding tot plaatsing
Voor de procedure van aanmelding tot plaatsing van een leerling op de GSR, is een tijdpad opgesteld, zodat u de procedure eenvoudig kunt volgen. U vindt dit tijdpad voor de vestiging Rotterdam hier en het tijdpad voor de vestiging Rijswijk hier. Algemene informatie vindt u in deze brochure.

Aanmeldingen voor het nieuwe schooljaar moeten (ruim) voor 1 juli bij ons binnen zijn. Het kan gebeuren dat deze datum niet haalbaar is en het bericht ons bereikt als de zomervakantie (bijna) is begonnen. Dat is voor ons een drukke tijd. Wij zullen de aanvraag zo snel mogelijk oppakken, maar we hopen dat u er in dat geval begrip voor heeft dat we wegens afwezigheid i.v.m. vakanties pas na 15 augustus van ons kunnen laten horen.
 

Motivatiegesprek, toelating en identiteit
De GSR is een middelbare school voor en door christenen. Met alle ouders die voor het eerst een kind aanmelden op de GSR wordt een motivatiegesprek gevoerd. Klik hier voor meer informatie over het motivatiegesprek, toelating en identiteit. 

 

Advies basisschool

Het advies van de basisschool is van belang voor toelating en plaatsing. U vindt hier meer informatie over advies van de basisschool. 

 

Aanmelding met OT-code

Zit uw zoon of dochter op een Rotterdamse basisschool dan ontvangt u van de basisschool een speciaal VO adviesformulier waarop een unieke code (de OT-code) vermeld staat. Ook basisscholen in de regio Den Haag sturen (meestal) een VO adviesformulier met code naar de ouders. Deze code hebben we nodig voor de dossieroverdracht met de basisschool. Klik hier voor een voorbeeld van een adviesformulier met OT-code. 

 

Overige informatie

Scholen op de Kaart Rotterdam of Rijswijk
Schoolkeuze Rotterdam 
Informatie en toelichting tegemoetkoming reiskosten​
Aanvraagformulier tegemoetkoming reiskosten cursusjaar 2017-2018