Goed voorbereid naar de GSR

Wij vinden het fijn als je als leerling of ouder/verzorger een goede start maakt op de GSR. Op deze pagina vind je/vindt u informatie over verschillende zaken die hierbij van belang kunnen zijn. Onderstaande items worden aangevuld of geactualiseerd zodra de nieuwe informatie over het volgende cursusjaar beschikbaar is.

Leerling

Leerlingfolder 'Naar de brugklas'

GSR leerling e-mailaccount

Leerlingenportaal

Ouder

Zomercursus 'Plezier op school', lees hier meer informatie en wijze van aanmelden

Tegemoetkoming reiskosten: informatie voor cursusjaar 2018/2019 volgt hier medio juni

Informatiefolder voor ouders

Schoolgids 2017-2018

Ouderportaal

Huiswerkbegeleiding

Lessen

Schoolboeken

lestijden Rotterdam / lestijden Rijswijk (schooljaar 2017/2018) - voor lestijden nieuw cursusjaar zie informatie Flexonderwijs

Digitale dagopening

Diversen

Voor algemene schoolzaken (jaarplanner, vakantierooster, leerlingregels en -statuten etc.) verwijzen wij u naar de betreffende pagina op onze website (vestiging Rotterdam, vestiging Rijswijk). En kijkt u vooral eens verder rond op onze website, zodat u weet welke informatie daar te vinden is.

Mist u op deze pagina informatie over een bepaald onderwerp, dan kunt u een e-mail sturen naar administratie@gsr.nl.