Nieuw lesrooster v.a. 2023-2024

Met ingang van cursusjaar 2023-2024 gaan we werken met ons nieuwe lesrooster. In het nieuwe rooster duren de kernlessen 60 minuten. De vaklessen, mentorlessen duren 40 minuten, de inspiratielessen duren weer 60 minuten. Tussen de lessen is steeds een pauze of 5 minuten leswissel. Dit rooster geldt zowel voor Rotterdam als voor Rijswijk. Er geldt dus geen afwijkende aanvangstijd meer. De ‘flexlessen’ zijn aan de randen van de dag, waardoor recht gedaan wordt aan het begrip flexibiliteit. 

Kernlessen 

Daarbij zijn kernlessen zijn de basis: daar bieden de docenten aan alle leerlingen gezamenlijk de leerstof aan. Kernlessen duren in het nieuwe rooster 60 minuten. 

Vaklessen

De vaklessen zijn er voor extra uitleg voor de leerlingen die dat nodig hebben. De vaklessen duren 40 minuten. De vaklessen worden ingeroosterd, zodat de vakdocent zelf individuele leerlingen of groepen (uit de eigen klassen) kan uitnodigen (of verplichten) om het 1e uur extra begeleiding te krijgen. Leerlingen kunnen dit ook aanvragen bij hun docent (op behoefte). Op deze momenten zijn ze verplicht aanwezig in een ingeroosterd lokaal en beschikbaar voor hun eigen klassen/leerlingen. 

Mentorlessen

Daarnaast zijn er de mentorlessen. Deze lessen duren 40 minuten. De mentor kan de leerling persoonlijk spreken of in groepen uitnodigen. De mentor spreekt met de leerling(en) over het welzijn van de leerling, hoe het met het leren gaat en hoe het gaat met de keuzes die leerlingen moeten maken (onder andere profielen, maar dit geldt ook bij andere vervolgstappen). 

Inspiratielessen

De inspiratielessen zijn facultatief en worden voor schooljaar 2023- 2024 in een beperkt programma aangeboden. Initieel voorstel is om de maandag te gebruiken voor het thema wereldburgerschap, de woensdag voor identiteit en de vrijdag voor creativiteit en sport. In Rotterdam 3 lessen/keuzes per dag en in Rijswijk 1 les per dag. 

Inspiratiedagen en projectweken 

De ruimte van inspiratiedagen (in Rotterdam) en projectweken (in Rijswijk) wordt optimaal benut met zaken die in de nieuwe opzet van het lesrooster tussen wal en schip zouden kunnen vallen. Hier wordt vanuit de schoolleiding inhoudelijk op gestuurd.