De GSR,

inspirerend onderwijs

voor en door christenen 

 

De GSR wil onderwijs bieden aan  christenen, die voor hun kinderen bijbelgetrouw onderwijs zoeken dat aansluit bij hun opvoeding.  De GSR biedt onderwijs en vorming om onze  jongeren voor te bereiden op hun plaats als christen in de samenleving. De onderwijsconcepten van de GSR zijn er op gericht om leerlingen hun door God gegeven gaven en talenten te ontwikkelen.
 

Hoe kan ik mijn zoon of dochter aanmelden?

Tijdpad van aanmelding tot plaatsing
Voor de procedure van aanmelding tot plaatsing van een leerling op de GSR, is een tijdpad opgesteld, zodat u de procedure eenvoudig kunt volgen. U vindt dit tijdpad onder onderstaande links. Algemene informatie vindt u in deze brochure.
- Tijdpad bij aanmelding cursusjaar 2017/2018 (brugklas Rotterdam)
-Tijdpad bij aanmelding overige leerjaren (Rotterdam) + VOVO-formulier
- Tijdpad bij aanmelding cursusjaar 2017/2018 (brugklas Rijswijk)
​- Tijdpad bij aanmelding overige leerjaren (Rijswijk) + VOVO-formulier
 

Toelatingsbeleid
De GSR is een middelbare school voor en door christenen. Met alle ouders die voor het eerst een kind aanmelden op de GSR wordt een motivatiegesprek gevoerd. Daarin staat de kennismaking voorop. Er wordt ook gesproken over de aansluiting bij de identiteit van de school. Hierbij wordt het motivatieformulier gebruikt welke u hieronder kunt downloaden en invullen.
Motivatieformulier bij aanmelding nieuwe leerling (pdf)
Motivatieformulier bij aanmelding nieuwe leerling (docx)

Daarnaast is het advies van de basisschool van belang voor toelating en plaatsing. De citoscores hebben hier een ondergeschikte rol in, u kunt dit ook navragen op uw basisschool. De schoolleiding beslist over de definitieve toelating van een leerling. Meer informatie hierover vindt u in de brochure onder deze link.

Aanmelding
Algemeen
Met alle basisscholen en middelbare scholen in Rotterdam zijn afspraken gemaakt rondom de aanmelding van leerlingen voor het middelbaar onderwijs. De procedure van aanmelding wijkt af van de aanmelding voor kinderen die op een basisschool buiten Rotterdam zitten.  Let wel, alleen de wijze van aanmelden is anders. We willen hier benadrukken dat er verder geen onderscheid gemaakt wordt tussen leerlingen van binnen of buiten Rotterdam.

Hieronder vindt u het aanmeldingsformulier dat gebruikt dient te worden voor aanmelding.

Schooljaar 2017 - 2018

Aanmeldingsformulier brugklassen schooljaar 2017-2018
Aanmeldingsformulier overige klassen schooljaar 2017-2018
Motivatieformulier bij aanmelding nieuwe leerling

Schooljaar 2016-2017

Aanmeldingsformulier brugklassen schooljaar 2016-2017
Aanmeldingsformulier algemeen schooljaar 2016-2017
Motivatieformulier bij aanmelding nieuwe leerling

 

Zit uw zoon of dochter op een Rotterdamse basisschool dan ontvangt u van de basisschool een speciaal aanmeldingsformulier waarop een unieke code vermeld staat. Dit formulier dient u  samen met bovenstaand aanmeldingsformulier aan ons toe te sturen. 

 

Overige informatie

Scholen op de Kaart Rotterdam of Rijswijk
Schoolkeuze Rotterdam 
Informatie tegemoetkoming reiskosten
Aanvraagformulier tegemoetkoming reiskosten cursusjaar 2016-2017​