Goed voorbereid naar de GSR

 

Wij vinden het fijn als uw zoon/dochter een goede start maakt als leerling op de GSR. Op deze pagina vindt u als ouder/verzorger informatie over verschillende zaken die hierbij van belang kunnen zijn. Onderstaande items worden geactualiseerd zodra de nieuwe informatie over het volgende cursusjaar beschikbaar is.

 

Lessen

Schoolboeken

Lesrooster

lestijden Rotterdam / lestijden Rijswijk

Digitale dagopening

 

Leerling

Leerlingfolder 'Nog even, en dan...'

Leerlingenportaal

GSR leerling e-mailaccount

 

Ouder

Zomercursus 'Plezier op school'

Tegemoetkoming reiskosten: toelichting en aanvraagformulier voor cursusjaar 2016/2017

Schoolgids (incl. lijst met gebruikte roosterafkortingen, pag. 30-32)

Ouderportaal

Huiswerkbegeleiding

 

Diversen

Informatie over onze identiteit, aanmelding en plaatsing van een leerling voor een nieuw cursusjaar

De eerste schoolweek Rotterdam, brugklas VMBO /brugklas HAVO-VWO / zij-instroom 2e Fase

De eerste schoolweek Rijswijk, brugklassen

Openingsavond cursusjaar 2016/2017 (Rotterdam)

Openingsavond cursusjaar 2016/2017 (Rijswijk)

 

Mist u op deze pagina informatie over een bepaald onderwerp, dan kunt u een e-mail sturen naar administratie@gsr.nl.

Voor algemene schoolzaken (jaarplanner, vakantierooster, leerlingregels en -statuten etc.) verwijzen wij u naar de betreffende pagina op onze website (vestiging Rotterdam, vestiging Rijswijk). En kijkt u vooral eens verder rond op onze website, zodat u weet welke informatie daar te vinden is.