Goed voorbereid naar de GSR

 

Wij vinden het fijn als je als leerling of ouder/verzorger een goede start maakt op de GSR. Op deze pagina vind je/vindt u informatie over verschillende zaken die hierbij van belang kunnen zijn. Onderstaande items worden aangevuld of geactualiseerd zodra de nieuwe informatie over het volgende cursusjaar beschikbaar is.

 

Leerling

Leerlingfolder 'Naar de brugklas'

GSR leerling e-mailaccount (HSP/HNJ)

Leerlingenportaal (HSP/HNJ)

 

Ouder

Zomercursus 'Plezier op school' (KSL)

Tegemoetkoming reiskosten: toelichting en aanvraagformulier voor cursusjaar 2016/2017 (HRG)

Informatiefolder voor ouders

Schoolgids (incl. lijst met gebruikte roosterafkortingen, pag. 30-32) (HNJ)

Ouderportaal (HSP/HNJ)

Huiswerkbegeleiding

 

Lessen

Schoolboeken (HSH)

Lesrooster

lestijden Rotterdam / lestijden Rijswijk

Digitale dagopening

 

Diversen

Informatie over onze identiteit, aanmelding en plaatsing van een leerling voor een nieuw cursusjaar

De eerste schoolweek Rotterdam, brugklas VMBO /brugklas HAVO-VWO / zij-instroom 2e Fase

De eerste schoolweek Rijswijk, brugklassen

Openingsavond cursusjaar 2016/2017 (Rotterdam)

Openingsavond cursusjaar 2016/2017 (Rijswijk)

 

Mist u op deze pagina informatie over een bepaald onderwerp, dan kunt u een e-mail sturen naar administratie@gsr.nl.

Voor algemene schoolzaken (jaarplanner, vakantierooster, leerlingregels en -statuten etc.) verwijzen wij u naar de betreffende pagina op onze website (vestiging Rotterdam, vestiging Rijswijk). En kijkt u vooral eens verder rond op onze website, zodat u weet welke informatie daar te vinden is.