Goed voorbereid naar de GSR

 

Wij vinden het fijn als je als leerling of ouder/verzorger een goede start maakt op de GSR. Op deze pagina vind je/vindt u informatie over verschillende zaken die hierbij van belang kunnen zijn. Onderstaande items worden aangevuld of geactualiseerd zodra de nieuwe informatie over het volgende cursusjaar beschikbaar is.

 

 

Leerling

Leerlingfolder 'Naar de brugklas'

GSR leerling e-mailaccount

Leerlingenportaal

 

Ouder

Zomercursus 'Plezier op school'

Tegemoetkoming reiskosten: toelichting en aanvraagformulier voor cursusjaar 2017/2018

Informatiefolder voor ouders

Schoolgids 2016-2017 (incl. lijst met gebruikte roosterafkortingen, pag. 30-32)

Ouderportaal

Huiswerkbegeleiding

 

Lessen

Schoolboeken

Lesrooster

lestijden Rotterdam / lestijden Rijswijk

Digitale dagopening

 

Diversen

Informatie over onze identiteit, aanmelding en plaatsing van een leerling voor een nieuw cursusjaar

De eerste schoolweek Rotterdam, brugklas VMBO /brugklas HAVO-VWO / zij-instroom 2e Fase

De eerste schoolweek Rijswijk, brugklassen

Als u voor de schoolvakantie per post geen informatie hebt gekregen over de eerste schoolweek, dan ontvangt u deze informatie in de week van 14 augustus.

Openingsavond vestiging Rotterdam cursusjaar 2017/2018: 22 augustus 19.30-20.30, Breepleinkerk, Rotterdam. Het thema van de avond is VERBINDING. U ontvangt t.z.t. een uitnodiging per post.

Openingsavond vestiging Rijswijk cursusjaar 2017/2018: 22 augustus 19.30-20.30, Morgensterkerk, Den Haag. Het thema van de avond is KEUZES. U heeft hiervoor per post een uitnodiging ontvangen.

 

Mist u op deze pagina informatie over een bepaald onderwerp, dan kunt u een e-mail sturen naar administratie@gsr.nl. Tijdens de schoolvakantie zijn beide vestigingen gesloten. Vanaf 15 augustus is de administratie van de vestiging Rotterdam weer bereikbaar, vanaf 18 augustus is de administratie in Rijswijk weer bereikbaar.

Voor algemene schoolzaken (jaarplanner, vakantierooster, leerlingregels en -statuten etc.) verwijzen wij u naar de betreffende pagina op onze website (vestiging Rotterdam, vestiging Rijswijk). En kijkt u vooral eens verder rond op onze website, zodat u weet welke informatie daar te vinden is.